Kultur- og Fritidsudvalget

16-11-2010

Sager 58 - 61

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 58

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Idrætspolitik - elite- og talentudviklingspulje
Sag nr. 59

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 24 fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13.04.2010. Arbejdsgruppen har med baggrund i det af Kommunalbestyrelsen godkendte kommissorium drøftet de p.t. finansielle muligheder for skabelsen af en talent- og udviklingspulje. Arbejdsgruppens konklusion er, at der p.t. ikke er finansiel mulighed for at opfylde de forudsætninger, som er indeholdt i kommissoriet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at arbejdet p.t. stilles i bero, samt
     
  2. at arbejdet jf. det fastlagte kommissorium genoptages, når de finansielle forudsætninger vurderes at være til stede.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Kulturaftale - Region Hovedstaden
Sag nr. 60

Sagens kerne

En arbejdsgruppe vedrørende etablering af en kulturaftale for Region Hovedstaden fremsender i e-mail af 19.10.2010 aftaledokument for 'Samarbejdsaftale for etablering af Kulturaftale i hovedstadsområdet 2011'. Deltagelse i den et-årige aftale for 2011 forpligter ikke den enkelte kommune fremadrettet. Udgiften ved deltagelse i det et-årige projekt beløber sig til 30.000 kr. til dækning af udgifter til sekretariatsbistand m.v. Sekretariatet foreslås etableret i Ballerup Kommune. Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at Rødovre Kommune indgår i samarbejdet, men at den foreslåede samarbejdsaftale etableres i regi af Kommunekontaktrådet - KKR-Hovedstaden, hvorved der kan sikres en politisk og administrativ forankring af de overordnede kultur- og fritidspolitiske tiltag i regionen.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Rødovre Kommune indgår i samarbejdet om kulturaftale for Region Hovedstaden, forudsat at det videre arbejde politisk og organisatorisk forankres i regi af Kommunekontaktrådet, KKR-Hovedstaden.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 61

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK