Beskæftigelsesudvalget

16-11-2010

Sager 59 - 63

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 59

Beslutning

Taget til efterretning

Gennemførelsesplan for beskæftigelsesplan 2011
Sag nr. 60

Sagens kerne

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af beskæftigelsesplanen for 2011 for Rødovre Jobcenter den 28. september 2010 (sag nr. 204), blev det samtidig besluttet, at der skulle udarbejdes en gennemførelsesplan. Denne forelægges nu til godkendelse. Gennemførelsesplanen består af henholdsvis et tilbudskatalog og en oversigt over de udviklingsprojekter, som jobcentret skal gennemføre for at understøtte mål og strategier i Beskæftigelsesplanen. 
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at gennemførelsesplanen godkendes

Beslutning

Godkendt

Ny personkreds i kommunens integrationsindsats
Sag nr. 61

Sagens kerne

Folketinget har vedtaget lov 187 om udvidelse af personkredsen for integrationsindsatsen i kommunerne gældende fra 1. august 2010. Loven er vedtaget som en reaktion på det ændrede indvandringsmønster, hvor der nu kommer færre flygtninge og familiesammenførte og flere med ophold på grund af studier eller arbejde.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Ansøgning til puljen til bekæmpelse af langtidsledighed
Sag nr. 62

Sagens kerne

I forlængelse af regeringens initiativer til bekæmpelse af langtidsledighed, er oprettet en økonomisk pulje på kr. 20 mio., der administreres af beskæftigelsesregionerne. Rødovre Jobcenter har ansøgt om kr. 462.000 til udvikling af nyt jobsøgningskoncept og gennemførelse deraf, i perioden november 2010 til maj 2011. Det ansøgte beløb dækker lønudgifter til projektet.
 
Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at ansøgningen tages til efterretning, og at det bevilgede beløb tages til indtægt på konto 5.98, der omhandler Jobcentret beskæftigelsesmidler

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 63

Beslutning

Intet