Folkeoplysningsudvalget

23-11-2010

Sager 44 - 49

Fold alle ud

Meddelelser - Folkeoplysningsudvalget 2010 - 2013
Sag nr. 44

Beslutning

Taget til efterretning.

Ansøgning om tilskud fra "Initiativpuljen" - Boldklubben Rødovre ansøger om tilskud til uddannelse af træner.
Sag nr. 45

Sagens kerne

Boldklubben Rødovre ansøger i brev af 27. september 2010 "Initiativ puljen" om et tilskud på kr. 58.000,- til et trænerkursus til klubben 1.holds træner. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Folkeoplysningsudvalget - Mødeplan 2011
Sag nr. 46

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til mødedag og tidspunkt for 2011.
Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til mødedato og tidspunkt for 2011.

Beslutning

Godkendt.

Folkeoplysningslovens § 6, stk. 2 - Tilskud til nærmere angivne formål for 2011.
Sag nr. 47

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget ansøgninger fra foreninger og organisationer om tilskud til nærmere angivne formål for 2011. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forvaltningens forslag om tilskud til de enkelte foreninger og organisationer godkendes.

Beslutning

Indstilling godkendt. Jan Diemer anbefaler en reduktion af tilskud til foreningslederfesten på 53.000 kr.

Folkeoplysning 2011 - forslag til nye retningslinier til folkeoplysende aktiviteter for udmøntning af den vedtagne besparelse.
Sag nr. 48

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har drøftet udmøntningen med repræsentanter for aftenskoler, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, BUS og Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre, FIR, hvilket ikke har givet et entydigt resultat i forhold til at opnå den samlede besparelse.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at de tilrettede retningslinier godkendes
       
  2. at de får gældende virkning fra 01.01.2011
       
  3. at den vedtagne overgangsordning for tilskud til undervisning og tilskud til særlige grupper for perioden 01.01.-31.07.2011 opfyldes jf. Kommunalbestyrelsens vedtagelse.

Beslutning

Fremsendes med anbefaling. (Jan Diemer, Dan Larsen, Jan Howy Rasmussen og Evan Rungsted). I mod stemte Poul Lundberg, Jan Quaade og Torben Z. Petersen. De anbefaler indstillingen, dog således at tilskud til aftenskoleområdet reduceres med et provenu på 53.000, hvorved Anne-Marie Linneboe, Kim Hammer og Ahmed Dhaqane undlod at stemme. Anne-Marie Linneboe efterlyste alternative beregninger som aftalt på konferencen i Jørlunde.

Diverse - Folkeoplysningsudvalget 2010 - 2013
Sag nr. 49

Beslutning

Taget til efterretning.