Kultur- og Fritidsudvalget

07-12-2010

Sager 65 - 68

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 65

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Vestbad - renovering af facadesøjler, udskiftning af lofter mv. samt diverse udbedringer - ansøgning om anlægsbevilling 2011
Sag nr. 66

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2011 er der afsat rådighedsbeløb på samlet 1.728.600 kr. til udskiftning af lofter med belysning, renovering af facadesøjler og nedtagning af rutsjebane mv. Der søges om et tillæg til anlægsbevillingen på i alt 383.400 kr. Bruttoudgiften vil således udgøre i alt 4.224.000 kr., hvoraf Brøndby Kommune finansierer halvdelen. Bestyrelsen for Vestbad har i sit møde den 26.11.2010 anbefalet det udarbejdede dispositionsforslag.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at det udarbejdede dispositionsforslag, der er anbefalet af bestyrelsen for Vestbad, godkendes,
   
 2. at Teknisk Forvaltning varetager projekternes gennemførelse i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen og Vestbad,
   
 3. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.728.600 kr. afsat i investeringsoversigten i budget 2011,
   
 4. at der gives et tillæg til rådighedsbeløbet på 383.400 kr. i budget 2011, der finansieres af kassebeholdningen,
   
 5. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 383.400 kr. i budget 2011 til frigivelse af rådighedsbeløb, og
   
 6. at midler til udskiftning af lofter med belysning indgår i budgetdrøftelserne for 2012.

Beslutning

ad 1), ad 2) og ad 3): Anbefales (til Økonomiudvalget). Det anbefales (til Økonomiudvalget), at lofter med belysning udskiftes i 2011 i stedet for opsætning af net, og at der gives en bevilling på merudgiften på netto 1.285.000 kr. Bruttoudgiften vil herefter udgøre 6.794.000 kr., svarende til 3.397.000 kr. netto til hver kommune. ad 4) og ad 5) anbefales derfor ændret til: ad 4) at der gives et tillæg til rådighedsbeløbet på 1.668.400 kr. i budget 2011, der finansieres af kassebeholdningen, og ad 5) at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 1.668.400 kr. i budget 2011 til frigivelse af rådighedsbeløb. ad 6) Udgår. Kim Hammer (O) og Kim Drejer (C) tager forbehold for ad 4), ad 5) og ad 6).

Folkeoplysning 2011 - forslag til nye retningslinier til folkeoplysende aktiviteter for udmøntning af den vedtagne besparelse
Sag nr. 67 (FOU 48/2010)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har drøftet udmøntningen med repræsentanter for aftenskoler, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, BUS og Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre, FIR, hvilket ikke har givet et entydigt resultat i forhold til at opnå den samlede besparelse. 
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at de tilrettede retningslinier godkendes
   
 2. at de får gældende virkning fra 01.01.2011
   
 3. at den vedtagne overgangsordning for tilskud til undervisning og tilskud til særlige grupper for perioden 01.01.-31.07.2011 opfyldes jf. Kommunalbestyrelsens vedtagelse.
 
Folkeoplysningsudvalget: Fremsendes med anbefaling. (Jan Diemer, Dan Larsen, Per Biener, Jan Howy Rasmussen og Evan Rungsted). I mod stemte Poul Lundberg, Jan Quaade og Torben Z. Petersen. De anbefaler indstillingen, dog således at tilskud til aftenskoleområdet reduceres med et provenu på 53.000, hvorved der skabes ligevægt i forhold til foreningsområdet. Anne-Marie Linneboe (F), Kim Hammer (O) og Ahmed Dhaqane (A) undlod at stemme. Anne-Marie Linneboe (F) efterlyste alternative beregninger som aftalt på konferencen i Jørlunde.

Beslutning

Jan Kongebro (A) deltog ikke i dette punkts behandling. Forvaltningens indstilling: godkendt.

Diverse
Sag nr. 68

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK