Beskæftigelsesudvalget

07-12-2010

Sager 66 - 69

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 66

Beslutning

Taget til efterretning

Procedure for udpegning af medlemmer til Integrationsrådet, revision af Integrationsrådet forretningsorden samt forslag til udvikling af samarbejdet mellem Integrationsråd og forvaltning
Sag nr. 67

Sagens kerne

2008/2009 gennemførte Social- og Sundhedsforvaltningen en evaluering af integrationsindsatsen og Integrationsrådets virke. På baggrund af evalueringen har Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet et forslag til en ny procedure for udpegning af medlemmer til Integrationsrådet, et forslag til revision af Integrationsrådets forretningsorden samt et forslag til udvikling af samarbejdet mellem Integrationsråd og forvaltning. Den 5. oktober 2010 (sag nr. 56) godkendte Beskæftigelsesudvalget ovenstående forslag med indstilling om, at forslagene skulle i høring i Integrationsrådet og efterfølgende forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Integrationsrådet har nu haft forslagene i høring og de endelige forslag forelægges hermed. 
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at forslag til procedure for udpegning til Integrationsrådet godkendes,
     
  2. at revision af Integrationsrådets forretningsorden godkendes samt
     
  3. at forslag til udvikling af samarbejdet mellem Integrationsrådet og Forvaltningen godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter 3. kvartal 2010
Sag nr. 68

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter for 3. kvartal 2010.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter 3. kvartal 2010 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Diverse
Sag nr. 69

Beslutning

Intet