Teknik- og Miljøudvalget

13-12-2010

Sager 112 - 113

Fold alle ud

§ 8 tilladelse til grave- og anlægsarbejde samt ændringer af arealanvendelse på Slotsherrensvej 203
Sag nr. 112

Sagens kerne

Søtoftegård ApS ønsker at bygge en etage-ejendom til bolig på Slotsherrensvej 203, der er kortlagt som forurenet. Udkast til § 8 tilladelse har været i høring hos Region Hovedstaden og bygherre. Teknisk Forvaltning har taget stilling til indkomne bemærkninger.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at der meddeles § 8 tilladelse til grave- og anlægsarbejde og ændret arealanvendelse på Slotsherrensvej 203.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Diverse
Sag nr. 113

Beslutning

Taget til efterretning.