Kultur- og Fritidsudvalget

11-01-2011

Sager 1 - 5

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Nye retningslinier for puljer under Folkeoplysningsudvalget - 'Initiativpuljen', 'Reklameordningens 15 %'s pulje' og 'Udviklingspuljen'
Sag nr. 2 (FOU 51/2010)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har efter anmodning fra Folkeoplysningsudvalget udarbejdet forslag til nye retningslinier for 'Initiativpuljen', 'Reklameordnings 15 %'s pulje' & 'Udviklingspuljen'.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at forslag til nye retningslinier for 'Initiativpuljen', 'Reklameordnings 15 %'s pulje' og & 'Udviklingspuljen' godkendes,
     
  2. at retningslinierne træder i kraft pr. 01.02.2011.

Beslutning

Godkendt.

Status på Serviceplan 2010
Sag nr. 3

Sagens kerne

I december 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen Serviceplan 2010. I bilag er vist status for de enkelte serviceplanprojekter i Serviceplan 2010. Med henblik på at skabe en mere smidig sagsgang, ændres proceduren fremadrettet således, at de enkelte projekter fremlægges for de enkelte fagudvalg, hvorunder projekterne hører, og der udarbejdes en årlig tjekliste over samtlige projekter til orientering for den samlede kommunalbestyrelse. 
 
Direktionen indstiller,
  1. at status på Serviceplan 2010 tages til efterretning
     
  2. at den ændrede procedure tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Anbefales. (til Økonomiudvalget).

Status på Handicappolitikken
Sag nr. 4

Sagens kerne

Den 25. september 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen Rødovre Kommunes handicappolitik. Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet status på handicappolitikken for 2010. Sagen forelægges i samtlige fagudvalg. 
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at status på handicappolitikken tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales. (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 5

Beslutning

Taget til efterretning.