Beskæftigelsesudvalget

11-01-2011

Sager 1 - 4

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Beslutning

Forvaltningen orienterede om konsekvenserne af ændrede regler for hjemtagelse af refusion og for rammebeløb til aktivering.

Status på Handicappolitikken
Sag nr. 2

Sagens kerne

25. september 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen Rødovre Kommunes handicappolitik. Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet status på handicappolitikken for 2010. Sagen forelægges i samtlige udvalg.
 
Social og Sundhedsforvaltningen indstiller, at status på handicappolitikken tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Økonomiudvalget)

Status på Serviceplan 2010
Sag nr. 3

Sagens kerne

I december 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen Serviceplan 2010. I bilag er vist status for de enkelte serviceplanprojekter i Serviceplan 2010. Med henblik på at skabe en mere smidig sagsgang ændres proceduren fremadrettet således, at de enkelte projekter fremlægges for de enkelte fagudvalg, hvorunder projekterne hører, og der udarbejdes en årlig tjekliste over samtlige projekter til orientering for den samlede kommunalbestyrelse. Sagen forelægges i samtlige udvalg. 
 
Direktionen indstiller,
  1. at status på Serviceplan 2010 tages til efterretning, og
     
  2. at den ændrede procedure tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 4

Beslutning

Intet