Folkeoplysningsudvalget

18-01-2011

Sager 54 - 56

Fold alle ud

Meddelelser - Folkeoplysningsudvalget 2010-2013
Sag nr. 54

Beslutning

Taget til efterretning

Folkeoplysning - Fordeling af rammen for 2011
Sag nr. 55

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har med baggrund i de modtagne ansøgninger for de lokale foreninger og aftenskoler udarbejdet forslag til fordeling af den samlede ramme på 8.127.800 til folkeoplysning 2011. Opmærksomheden henledes på, at Folkeoplysningsudvalget på sit møde den 23.11.2010 godkendte ansøgninger til 'nærmere angivne formål' for 2011 med et samlede beløb på 298.600.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller:
  1. at forslag til fordeling af rammen til folkeoplysning for 2011 godkendes
     
  2. at satserne i de af Kultur- og Fritidsudvalget i mødet den 07.12.10 godkendte retningslinier tilrettes i overensstemmelse med den godkendte rammefordeling for 2011.

Beslutning

Anbefales (til Kultur- og Fritidsudvalget).

Diverse - Folkeoplysningsudvalget 2010-2013
Sag nr. 56

Beslutning

Taget til efterretning.