Børne- og Skoleudvalget

08-02-2011

Sager 9 - 16

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 9

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 10

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ferie- og fridagsplan for skoleårene 2011-2012 og 2012-2013
Sag nr. 11

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet ferie- og fridagsplan for skoleårerne 2011/2012 og 2012/2013
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ferie- og fridagsplanerne for 2011/2012 og 2012/2013 godkendes.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget anmoder forvaltningen om at undersøge skolernes eventuelle ønsker om at flytte vinterferien fra uge 8 til uge 7. En sådan ændring vil dog først kunne få virkning fra skoleåret 2013/14.

Indskrivning til børnehaveklasse 2011-2012
Sag nr. 12

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om indskrivningen til børnehaveklasse for skoleåret 2011/2012. Grundlaget for planlægningen af det kommende skoleår for børnehaveklasserne bygger på Kommunalbestyrelsens beslutning 26.10.2004 ved godkendelse af lov om folkeskolen (Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænserne), ændringer af skoledistrikter, antallet af børn samt ansøgninger om udsættelse af undervisningspligten.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Timefordelingsplan 2011-2012
Sag nr. 13

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremsætter forslag til timefordelingsplan, således at Rødovre Kommunes vejledende timefordelingsplan opfylder Undervisningsministeriets minimumstimeplan for de enkelte fagblokke, samt Undervisningsministeriets vejledende timetal 1. - 9. klasse for de enkelte fag.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslag til timefordelingsplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Brugerundersøgelse af tilfredshed med folkeskolerne og SFO'erne i Rødovre Kommune
Sag nr. 14

Sagens kerne

Fortsættelse af sag fra Kommunalbestyrelsens møde 21.12.2010, hvor forslag til en brugerundersøgelse af tilfredshed med folkeskolerne og SFO'erne i Rødovre Kommune blev sendt i høring frem til 24.01.2011. Derudover har skolebestyrelserne haft mulighed for at supplere spørgeskemaundersøgelsen for skoleelever fra 6.-10.- klassetrin og forældrene med op til fem spørgsmål for den enkelte skole og SFO. Samtlige folkeskoler har meldt tilbage og suppleret med spørgsmål. Tilbagemeldingerne viser et flot engagement blandt skolebestyrelserne, som giver tilsagn om at bakke op om undersøgelsen. Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger resultaterne af høringen. 
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at de reviderede spørgeskemaer godkendes,
     
  2. at de udarbejdede spørgsmål fra skolebestyrelserne tilpasses og indarbejdes i spørgeskemaundersøgelsen for den enkelte skole og SFO,
     
  3. at Børne- og Kulturforvaltningen udarbejder en vejledning til afvikling af spørgeskemaundersøgelsen, og
     
  4. at undersøgelsen gennemføres i henhold til tidsplanen.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Status på handleplan for sundhedsområdet 2010
Sag nr. 15

Sagens kerne

Rødovre Kommunes sundhedspolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2006 (sag nr. 176). Sundhedspolitikken bliver udmøntet i en årlig handleplan for sundhedsområdet. Handleplanen indeholder de konkrete tiltag, der iværksættes for at realisere de overordnede målsætninger i sundhedspolitikken. Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2010 forelægges hermed. Sagen forelægges samtidigt i alle udvalg. 
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2010 tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 16

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK