Kultur- og Fritidsudvalget

08-02-2011

Sager 6 - 11

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 6

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Etablering af udearealer/parkeringspladser i området ved Rødovrehallen/Skøjte-Tennishal - Regnskab
Sag nr. 7

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
 
Bevilling 16.12.20082.800.000 kr.
Bevilling 16.12.2008870.000 kr.
Bevilling 25.08.2009 1.115.000 kr.
Bevilling i alt 4.785.000 kr.
Forbrug/regnskab4.787.040 kr.
Merforbrug 2.040 kr.
 
Børne- og Kultuforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
   
 2. at merforbruget på 2.040 kr. afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede driftsramme.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Etablering af udearealer/parkeringspladser i området ved Stadionhallen og Håndboldhallen - Regnskab
Sag nr. 8

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
   
Bevilling 16.12.20082.510.000 kr.
Bevilling 25.08.2009 150.000 kr.
Bevilling 25.08.2009 340.000 kr.
Bevilling i alt 3.000.000 kr.
Forbrug/regnskab3.001.055 kr.
Merforbrug 1.055 kr.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
   
 2. at merforbruget på 1.055 kr. afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede driftsramme.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Folkeoplysning - Fordeling af rammen for 2011
Sag nr. 9 (FOU 55/2011)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har med baggrund i de modtagne ansøgninger for de lokale foreninger og aftenskoler udarbejdet forslag til fordeling af den samlede ramme på 8.127.800 til folkeoplysning 2011. Opmærksomheden henledes på, at Folkeoplysningsudvalget på sit møde den 23.11.2010 godkendte ansøgninger til 'nærmere angivne formål' for 2011 med et samlede beløb på 298.600.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller:
 1. at forslag til fordeling af rammen til folkeoplysning for 2011 godkendes
   
 2. at satserne i de af Kultur- og Fritidsudvalget i mødet den 07.12.10 godkendte retningslinier tilrettes i overensstemmelse med den godkendte rammefordeling for 2011.
 
Folkeoplysningsudvalget: Fremsendes med anbefaling.

Beslutning

Godkendt

Status på handleplan for sundhedsområdet 2010
Sag nr. 10

Sagens kerne

Rødovre Kommunes sundhedspolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2006 (sag nr. 176). Sundhedspolitikken bliver udmøntet i en årlig handleplan for sundhedsområdet. Handleplanen indeholder de konkrete tiltag, der iværksættes for at realisere de overordnede målsætninger i sundhedspolitikken. Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2010 forelægges hermed. Sagen forelægges samtidigt i alle udvalg. 
 
Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2010 tages til efterretning

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 11

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK