Beskæftigelsesudvalget

12-04-2011

Sager 21 - 25

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 21

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Resultatrevision 2010 for Rødovre Jobcenter
Sag nr. 22

Sagens kerne

Ifølge Lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats udarbejdes der årlige resultatrevisioner for de enkelte jobcentre.

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for resultatrevisionen 2010 for Rødovre Jobcenter, herunder jobcenterets bemærkninger, samt en tidsplan for resultatrevisionens videre behandling.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at Resultatrevision 2010 for Rødovre Jobcenter tages til efterretning, og
  2. at bemærkningerne til resultatrevisionen, herunder tidsplan for dens videre behandling, godkendes.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Anbefales (Økonomiudvalget)

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Handleplan for sygedagpengeområdet
Sag nr. 23

Sagens kerne

Fremlæggelse af handleplan for sygedagpengeområdet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at handleplan for sygedagpengeområdet tages til efterretning samt
  2. at Rødovre Kommune søger at indgå lejemål på Højnæsvej 77 stueetagen fra 1. juli 2011.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Beskæftigelsesministerens mål år 2012
Sag nr. 24

Sagens kerne

Bekæftigelsesministeren har offentliggjort de mål som beskæftigelsesplanen for 2012 skal indeholde.

Forvaltningen fremlægger til orientering beskæftigelsesministerens mål samt styringshjulet (tidsplanen) for udarbejdelse og vedtagelse af Beskæftigelsesplan 2012.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Diverse
Sag nr. 25

Beslutning

Intet