Børne- og Skoleudvalget

12-04-2011

Sager 28 - 35

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 28

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Hendriksholm Skole - ny bygning til specialundervisning, Regnskab
Sag nr. 29

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 16.12.2008200.000 kr.
Bevilling 31.03.20092.900.000 kr.
Bevilling 25.08.2009340.000 kr.
Bevilling ialt3.440.000 kr.
 
Forbrug/regnskab3.441.696 kr.
Merforbrug1.696 kr.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at anlægsregnskabet godkendes, og
  2. at merforbruget på 1.696 kr. er afholdt af kassebeholdningen i 2010.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Hendriksholm Skole - Øen, ombygning af undervisningslokaler i stueetage, Regnskab
Sag nr. 30

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.

Bevilling 27.04.2010 4.248.000 kr.
Forbrug/regnskab 4.231.232 kr.
   
Mindreforbrug 16.768 kr.

 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at anlægsregnskabet godkendes, og
  2. at mindreforbruget på 16.768 kr. er tilgået kassebeholdningen i 2010.

 

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Elektronisk sikring/adgangskontrol på skolerne - ansøgning om bevilling
Sag nr. 31

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til installering af elektronisk sikring/adgangskontrol (ATS) på Islev Skole, Rødovre Skole, Nyager Skole og Tinderhøj Skole.

På anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i budget 2011 er der afsat rådighedsbeløb på 2.000.400 kr. til projektet.

Der søges om en anlægsbevilling på 2.000.400 kr. til gennemførelse af projektet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at Fællesforvaltningen, Vagt og Sikringsafdelingen varetager opgavens gennemførelse i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen, og
  2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 2.000.400 kr. til gennemførelse af projektet.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 32

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Skole-IT udskiftning og vedligeholdelse af IT-udstyr, ansøgning om frigivelse af bevilling.
Sag nr. 33

Sagens kerne

Der er i investeringsoversigten i 2011 afsat 1.940.000 kr. til udskiftning og vedligeholdelse af skole IT-udstyr i forhold til IT-handleplanen 2004-08.

Planen for udbygning af IT på skoleområdet blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 22.06.2004.

Der ansøges om frigivelse af 1.940.000 kr. så det nuværende IT-niveau på skolerne kan opretholdes.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at der gives en anlægsbevilling på 1.940.000 kr. til udskiftning og vedligeholdelse af IT-udstyr, og

  2. at der frigives rådighedsbeløb på 1.940.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2011 under ”IT-udskiftning og vedligeholdelse folkeskoleområdet”.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Ansøgning om dispensation fra timefordelingsplanen skoleåret 2011-2012
Sag nr. 34

Sagens kerne

Skolebestyrelsen på Nyager Skole har fremsendt ansøgning om dispensation fra timefordelingsplanen 2011/2012.

Ansøgningen tager afsæt i en fortsættelse af Nyager Skoles pædagogiske linje, samt skolens udviklingsaftale.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Diverse
Sag nr. 35

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK