Kommunalbestyrelsen

11-10-2011

Sager 167 (ØU 205/2011) - 168 (ØU 206/2011)

Fold alle ud

Budgetforslag 2012 - budgetoverslagsår 2013-2015, 2. behandling
Sag nr. 167 (ØU 205/2011)

Sagens kerne

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandlede henholdsvis den 24. august og 6. september budgetforslag 2012. Der er siden 1. behandlingen fremkommet følgende ændringer: Administrationens tekniske ændringsforslag Politiske ændringsforslag Øvrige ændringsforslag Administrationens tekniske ændringsforslag De tekniske ændringer er udsendt til kommunalbestyrelsen den 7. september 2011. De tekniske ændringer vedrører nye skøn, nye KB-beslutninger, ny lovgivning og budgetneutrale omplaceringer. Politiske ændringsforslag Der er indkommet fælles ændringsforslag fra grupperne A og F samt fælles ændringsforslag fra grupperne C, O og V. Øvrige ændringer Provstiet har indmeldt tal, som betyder, at kirkeskatten kan fastsættes uændret til 0,72 procent. Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
  1. at budgetforslag 2012 (2013-2015) med de af administrationen stillede tekniske og øvrige ændringer godkendes jf. afstemningshæftet,

  2. at der vælges det statsgaranterede grundlag for skatter, tilskud og udligning i 2012, jf. afstemningshæftet punkt 121 og 122

  3. at der tages stilling til politiske ændringsforslag til budgetforslag 2012 (2013-2015) og kassebeholdningen, jf. afstemningshæftet,

  4. at kirkeskatten for 2012 fastsættes til 0,72 procent.
Økonomiudvalget: Budgetforslag 2012, budgetoverslagsår 2013-2015 fremsendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling den 11. oktober 2011 jfr. afstemningshæftet, idet gruppe A og F foreslår, at der indarbejdes en pulje på 11 mio. kr. på driften til overførsel af uforbrugte driftsmidler i 2012. Det indsættes som ny linie i afstemningshæftet som nr. 58 a.   Klik her for at se sagsfremstillingen 
Klik her for at se afstemningshæftet

Beslutning

Budgetforslaget vedtaget i overensstemmelse med afstemningshæftet.

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Diverse
Sag nr. 168 (ØU 206/2011)

Beslutning

Taget til efterretning.