Kommunalbestyrelsen

11-10-2011

Sager 167 (ØU 205/2011) - 168 (ØU 206/2011)

Fold alle ud

Budgetforslag 2012 - budgetoverslagsår 2013-2015, 2. behandling
Sag nr. 167 (ØU 205/2011)

Sagens kerne

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandlede henholdsvis den 24. august og 6. september budgetforslag 2012. Der er siden 1. behandlingen fremkommet følgende ændringer: Administrationens tekniske ændringsforslag Politiske ændringsforslag Øvrige ændringsforslag Administrationens tekniske ændringsforslag De tekniske ændringer er udsendt til kommunalbestyrelsen den 7. september 2011. De tekniske ændringer vedrører nye skøn, nye KB-beslutninger, ny lovgivning og budgetneutrale omplaceringer. Politiske ændringsforslag Der er indkommet fælles ændringsforslag fra grupperne A og F samt fælles ændringsforslag fra grupperne C, O og V. Øvrige ændringer Provstiet har indmeldt tal, som betyder, at kirkeskatten kan fastsættes uændret til 0,72 procent. Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
  1. at budgetforslag 2012 (2013-2015) med de af administrationen stillede tekniske og øvrige ændringer godkendes jf. afstemningshæftet,

  2. at der vælges det statsgaranterede grundlag for skatter, tilskud og udligning i 2012, jf. afstemningshæftet punkt 121 og 122

  3. at der tages stilling til politiske ændringsforslag til budgetforslag 2012 (2013-2015) og kassebeholdningen, jf. afstemningshæftet,

  4. at kirkeskatten for 2012 fastsættes til 0,72 procent.
Økonomiudvalget: Budgetforslag 2012, budgetoverslagsår 2013-2015 fremsendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling den 11. oktober 2011 jfr. afstemningshæftet, idet gruppe A og F foreslår, at der indarbejdes en pulje på 11 mio. kr. på driften til overførsel af uforbrugte driftsmidler i 2012. Det indsættes som ny linie i afstemningshæftet som nr. 58 a.   Klik her for at se sagsfremstillingen 
Klik her for at se afstemningshæftet

Beslutning

Budgetforslaget vedtaget i overensstemmelse med afstemningshæftet.

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Diverse
Sag nr. 168 (ØU 206/2011)

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK