Børne- og Skoleudvalget

10-06-2008

Sager 81 - 91

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 81

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Slotsherrenshave Børneinstitution - sammenbygning, regnskab
Sag nr. 82

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
    
Bevilling 21.12.2004 150.000 kr.
Bevilling 29.03.2005 3.750.000 kr.
Bevilling 30.08.2005 116.259 kr.
I alt4.016.259 kr.
Forbrug 3.988.664 kr.
Mindreforbrug 27.595 kr.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
    
 2. at mindreforbruget på 27.595 kr. tilgår kassebeholdningen 2008.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Opførelse af gymnastiksal ved Rødovre Skole - licitation og tidsplan
Sag nr. 83

Sagens kerne

Forelæggelse af licitationsresultat samt tidsplan til godkendelse.

Da der pt. pågår dialog med entreprenør om økonomi og optimering af projektet vil sagen med Børne- og Kulturforvaltningens indstilling blive forelagt for Børne- og Skoleudvalget på mødet den 10.06.2008.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Beslutning

Endelig sagsfremstilling m.v. blev omdelt på mødet. Fremsendes til Økonomiudvalget til videre behandling.

Forventet behov for daginstitutionspladser 2008
Sag nr. 84

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Vuggestuen Agerkær - anmodning om navneskift
Sag nr. 85

Sagens kerne

Forældrebestyrelsen i Vuggestuen Agerkær har pr. brev af 21.05.2008 fremsendt Daginstitutionsafdelingen et ønske om navneskift til Vuggestuen Solsikken.

Ansøgningen begrundes i, at der ligger to institutioner ved siden af hinanden med næsten enslydende navne.


Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at ønsket om et navneskift fra Vuggestuen Agerkær til Vuggestuen Solsikken imødekommes ud fra det nævnte argument.

Beslutning

Godkendt.

Deltagelse i analysearbejde vedrørende eventuel etablering af fælleskommunale klinikker til tandregulering
Sag nr. 86

Sagens kerne

Overtandlægerne fra Vestegnskommunerne har etableret et analysearbejde i forbindelse med vurderingen af mulighederne for eventuel etablering af en eller to fælleskommunale klinikker i området.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at Rødovre Kommunes cheftandlæge indgår i det fremtidige analysesamarbejde med interesserede Vestegnskommuner vedrørende eventuel etablering af fælleskommunal tandreguleringsklinik, og
    
 2. at resultatet af analysearbejdet, med en vurdering af fordele og ulemper, forelægges Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Etablering af specialgruppe i Børnehuset Elvergården
Sag nr. 87

Sagens kerne

Forslag om omlægning af observationspladser til specialpladser i Børnehuset Elvergården.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at observationspladserne i Børnehuset Elvergården omdannes til specialpladser pr. 1. august 2008,
     
 2. at eventuelt uudnyttede specialpladser fortsat anvendes som observationspladser, samt
    
 3. at ordningen evalueres i august 2009.

Beslutning

Godkendt.

Implementering af lokaliseringen som samarbejdsform
Sag nr. 88

Sagens kerne

Med henblik på at implementere lokaliseringen som fast samarbejdsform i børne- og ungesager med relevans for både Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen foreslås en samarbejdsmodel.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at samarbejdet i lokaliseringsteamene implementeres som beskrevet.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Fremtidig ungdomsklubstruktur
Sag nr. 89

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag om en ny ungdomsklubstruktur.

Indarbejdet i forslaget er tillige et forslag om et særligt tilrettelagt undervisningstilbud for elever, som dropper ud af folkeskolen.

Sagen forelægges samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at forslag til ny ungdomsklubstruktur sendes til høring i klubber, skolebestyrelser, elevråd og MED-struktur.

Beslutning

Anbefales af 3 medlemmer (A). 1 medlem (F) tog forbehold. Materialet suppleres i form af et oplysende møde med ”de unge brugere” primo september. (Til Økonomiudvalget).

Kommuneplan 2010 - 2022. Program og tidsplan
Sag nr. 90

Sagens kerne

Vedtagelse af program og detaljeret tidsplan for arbejdet med Kommuneplan 2010 - 2022.

Programmet beskriver kort kommuneplanlægningens rolle i Rødovre Kommune, kommuneplanens overordnede opbygning og nye indhold, en detaljeret tidsplan samt organisering af arbejdet.

Sagen forelægges samtidigt i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,


at program og detaljeret tidsplan for udarbejdelse af Kommuneplan 2010 - 2022 godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 91

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK