Børne- og Skoleudvalget

15-08-2006

Sager 83 - 88

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 83

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forventet behov for daginstitutionspladser.
Sag nr. 84

Sagens kerne

Pladsanvisningen har udarbejdet oversigt over ledig kapacitet og forventet behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at opgørelserne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lov om ændring af lov om folkeskolen
Sag nr. 85

Sagens kerne

Lov nr. L 572 af ændring af lov om folkeskolen blev vedtaget 09.06.2006.

Ændringerne i loven er en præcisering af folkeskolens formålsparagraf, ekstra timer i dansk og historie, elevplaner, offentliggørelse af landsresultater af nationale profiltest, præcisering af det kommunale ansvar samt etablering af nyt råd for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen.

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om forslaget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Virksomhedsplan - Rødovre Skole 2006
Sag nr. 86

Sagens kerne

I fortsættelse af sag nr. 18 på Børne- og Skoleudvalgets møde den 14.02.2006 forelægges virksomhedsplan for Rødovre Skole.

Virksomhedsplanen er gældende for kalenderåret 2006.

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om indholdet i virksomhedsplanen samt de beskrevne signaler til Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ny overordnet børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune
Sag nr. 87

Sagens kerne

Rødovre Kommune skal udarbejde en ny overordnet børne- og ungepolitik, som erstatning for den nugældende, der er fra 1997.

Formålet med formuleringen af en ny overordnet børne- og ungepolitik er for det første at beskrive visioner, mål og værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i alderen 0-18 år. For det andet skal politikken sikre en nutidig sammenhæng i opgaveløsningen på 0-18 års-området, være et handlingsorienteret styringsredskab for de ansatte og kvalificere den faglige indsats.

De opstillede fokusområder er:
  • Udvikling og læring
  • Sundhed og trivsel
  • Rummelighed og inklusion
  • Sammenhæng og helhed
  • Sprog og integration
  • Børnekultur og fritid
Børne- og ungepolitikken forelægges samtidig i Socialudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og i Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at planen for udarbejdelsen af en ny overordnet børne- og ungepolitik godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 88

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK