Børne- og Skoleudvalget

05-12-2006

Sager 115 - 126

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 115

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Nyager Skole - ombygning af fysik-/kemilokale mm.til naturfagsområde - ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 116

Sagens kerne

Der ansøges om anlægsbevilling på 100.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb til igangsætning af projekteringen af ombygning af fysik-/kemilokaler mm. til naturfagsområde på Nyager Skole.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til igangsætning af projekteringen
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 100.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2007 med 2.914.000 kr.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Islev Skole - renovering af hjemkundskabslokale - ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 117

Sagens kerne

Der ansøges om anlægsbevilling på 75.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb til igangsætning af projekteringen af renovering af hjemkundskabslokalet på Islev Skole.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 75.000 kr. til igangsætning af projekteringen
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 75.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2007.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser.
Sag nr. 118

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ansøgning om udtrædelse af skolebestyrelsen ved Rødovre Skole
Sag nr. 119

Sagens kerne

Ansøgning fra Frank Poder om tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen ved Rødovre Skole på grund af flytning til Fyn.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at ansøgningen imødekommes og
 2. at 1. suppleant John Larsen indtræder som nyt medlem for resten af valgperioden.

Beslutning

Godkendt.

Status på lektiecaféer
Sag nr. 120

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30.05.2006, sag nr. 99, at der skulle oprettes lektiecaféer på skolerne i Rødovre Kommune fra og med skoleåret 2006/07, herunder at skolerne inden udgangen af 2006 skulle meddele Børne- og Skoleudvalget, hvorledes tilbud om lektiecaféer var blevet etableret.

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på lektiecaféer i Rødovre Kommune.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget ønsker opfølgende orientering umiddelbart inden sommerferien 2007.

Familieklasser i Rødovre
Sag nr. 121

Sagens kerne

I skoleåret 2005/2006 påbegyndte Rødovre Kommune arbejdet med at implementere projekt ”Familieklasser”.

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på familieklasser i Rødovre.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Den selvejende institution Bybjergets Fritidscenter - Halvårsregnskab 2006
Sag nr. 122

Sagens kerne

Godkendelse af halvårsregnskab 2006 for den selvejende institution Bybjergets Fritidscenter.

Halvårsregnskabet er udarbejdet af Børne- og Kulturforvaltningen i forbindelse med, at Bybjergets Fritidscenter pr. 01.07.2006 overgået fra at være en selvejende institution til en kommunal institution.

Regnskabet er revideret af Kommunernes Revision.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at halvårsregnskabet 2006 godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Rødovre Kommunes Serviceplan: Status for 2006 og forslag for 2007
Sag nr. 123

Sagens kerne

I december 2005 vedtog Kommunalbestyrelsen en Serviceplan for 2006. Serviceplanen fungerer som udmøntning af Kommuneplanens kapitel 1, der under temaerne Livsstil, Borgerservice, Rammer for liv i byen, og Arbejdsliv beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udviklingen af den kommunale service.

Der gives hermed en status på Serviceplanens opgaver for 2006 samt et forslag til opgaver, der prioriteres i 2007 – herunder de opgaver, der ønskes overført fra 2006 til 2007.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,
 1. at status på Serviceplan for 2006 tages til efterretning
 2. at forslag til Serviceplan for 2007 tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Pkt. 1. Taget til efterretning. Pkt. 2. Anbefales. (Til Økonomiudvalget)

Handleplan for sundhedspolitikken 2007
Sag nr. 124

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2006 (sag nr. 176) Rødovre Kommunes sundhedspolitik.
Der er nu udarbejdet forslag til en handleplan for 2007, hvor de indsatser der foreløbig er prioriteret, er skitseret.

Handleplan for sundhedspolitikken forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at handleplanen for sundhedspolitikken 2007 godkendes,
 2. at der nedsættes et administrativt sundhedsråd på tværs af kommunens forvaltninger,
 3. at der af rammen til forebyggelse og sundhedsfremme i 2007 afsættes 30.000 kr. til abonnement på ”Ung dialog”.

Beslutning

Anbefales med 4 stemmer for (A+V). 1 (F) tager forbehold. (Til Økonomiudvalget).

En sammenhængende børnepolitik
Sag nr. 125

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af 2006 beslutte og offentliggøre en sammenhængende børnepolitik for børn og unge med særlige behov. Herudover skal der udfærdiges et sæt sagsbehandlingsstandarder, der viser, hvordan denne politik konkret udmøntes i Børne- og Familieafdelingens sagsbehandling.

Børnepolitikken forelægges samtidig til behandling i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at den sammenhængende børnepolitik gældende fra 1. januar 2007 godkendes.
 2. at sagsbehandlingsstandarderne for Børne- og Familieafdelingens virke godkendes.
 3. at kompetencen vedrørende opfølgning og revision af standarderne delegeres til Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 126

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK