Børne- og Skoleudvalget

14-02-2006

Sager 13 - 22

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 13

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 14

Sagens kerne

Pladsanvisningen har udarbejdet en oversigt over forventet behov for børnehave-, vuggestue- og dagplejepladser frem til den 31. juli 2006.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at opgørelserne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Orientering om baggrunden for fastsættelse af kommunens behov for daginstitutionspladser.
Sag nr. 15

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Evalueringskultur for Rødovre Kommunes skolevæsen
Sag nr. 16

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 99 fra 8.11.2005.

I novembermøderækken behandlede Børne- og Skoleudvalget forslaget til ”Evalueringskultur i Rødovre Kommunes skolevæsen” og besluttede at sende forslaget til høring i skolebestyrelserne og i skolernes MED-udvalg.

På baggrund af høringssvarene foreslås forslaget revideret således at der tilføjes en beskrivelse af hvordan skolebestyrelsen inddrages samt en plan for evaluering af forslaget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at de reviderede forslag godkendes og
  2. at forslaget træder i kraft den 1. april 2006.

Beslutning

Anbefales med de faldne bemærkninger. (til Økonomiudvalget)

Evaluering af lukning af SFO'erne mellem jul og nytår 2005
Sag nr. 17

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 31 fra Børne- og Skoleudvalgets møde den 08.03.2005.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde den 08.03.2005, at forlænge forsøgsordningen med lukningen af SFO’erne mellem jul og nytår 2005, samt at Børne- og Kulturforvaltningen skulle udarbejde en evaluering af ordningen.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger evalueringen af julelukning i SFO’erne i skoleåret 2005/06.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at evalueringen tages til efterretning,
  2. at der fremover holdes lukket på samtlige SFO’er mellem jul og nytår. Såfremt der er forældre, der har behov for pasning af deres barn mellem jul og nytår, kan de ansøge Børne- og Kulturforvaltningen om pasning, hvorefter de vil få anvist en plads i en SFO.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget)

Virksomhedsplaner - eksterne institutioner under skoleafdelingen 2006/2007
Sag nr. 18

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har iværksat processen vedrørende virksomhedsplanerne på de eksterne institutioner under skoleafdelingen.

Virksomhedsplanerne er blevet afleveret den 1.10.2005 og er gældende for skoleåret 2005/06 samt perioden 1.08.2006 – 31.12.2006.

I perioden fra 1.10. – 31.12.2005 er der gennemført dialogmøder med institutionerne.

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer omprocessen, indholdet i virksomhedsplanerne samt de beskrevne signaler til Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
Sag nr. 19

Sagens kerne

Den 15. december 2005 vedtog folketinget ”Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand”. Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om ændringer i den nye bekendtgørelse samt om afledte konsekvenser for specialundervisningen i Rødovre Kommune.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

IT plan - folkeskoleområdet
Sag nr. 20

Sagens kerne

Der ansøges om en anlægsbevilling på 1.903.000 kr. til udmøntning af de afsatte ressourcer til implementering af IT-planen i årene 2004-2008 samt frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb.

Planen for udbygning af IT på skoleområdet blev godkendt på Kommunalbestyrelses mødet den 22.06.2004.

Beløbet er afsat på investeringsoversigten 2006.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at der gives en anlægsbevilling på 1.903.000 kr. til implementering af IT-handleplanen 2004-2008.
  2. at der frigives en anlægsbevilling på 1.903.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2006 under ”IT-plan folkeskoleområdet”.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget)

Diverse skoler m.v. - IT-plan - anlægsregnskab
Sag nr. 21

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 31.07.20011.742.000 kr.
Bevilling 28.02.20021.785.000 kr.
Bevilling i alt3.527.000 kr.
Forbrug 3.524.035 kr.
Mindreforbrug2.965 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at anlægsregnskabet godkendes.
  2. at der gives en negativ tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 2.965 kr.
  3. at mindreudgiften tilgår kassen i 2006.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 22

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK