Børne- og Skoleudvalget

12-09-2006

Sager 89 - 93

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 89

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Forventet behov for daginstitutionspladser.
Sag nr. 90

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udpegning af kommunalt censorkorps
Sag nr. 91

Sagens kerne

I henhold til § 25, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, ændret ved Bekendtgørelse nr. 752 af 30. juni 2006, skal Kommunalbestyrelsen til et censorkorps udpege et antal censorer til prøver med skriftlig besvarelse.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at oversigten over censorer til skriftlige afgangsprøver i skoleåret 2006/07 godkendes,
  2. at Børne- og Kulturforvaltningen bemyndiges til fremover at udpege censorer til et kommunalt censorkorps.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Budgetforslag 2007 - Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 92

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2007, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 23.08.2006.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 93

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK