Børne- og Skoleudvalget

14-08-2007

Sager 61 - 71

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 61

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resenbro vuggestue - ønske om navneskift
Sag nr. 62

Sagens kerne

Personalet og Forældrebestyrelsen i Resenbro vuggestue har pr. brev den 25.06.2007 fremsendt Daginstitutionsafdelingen et ønske om et navneskift til ’Sommerfuglen’.

Ansøgningen begrundes i, at institutionen har gennemgået en række indretningsmæssige og pædagogiske forandringer det sidste års tid, og at en sommerfugl indgår i institutionens logo.


Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ønsket om et navneskift fra ’Resenbro vuggestue’ til ’Sommerfuglen’ imødekommes ud fra de nævnte argumenter.

Beslutning

Godkendes.

IT-kompetencer hos lærerne i Rødovre Kommune
Sag nr. 63

Sagens kerne

Sagen er en orientering om status på lærernes IT-kompetencer.


Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at sagen fremlægges til orientering og drøftelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

Mellemkommunale betalinger vedr. lov om frit valg i skoler og SFO.
Sag nr. 64

Sagens kerne

Sagen omhandler mellemkommunale betalinger i forbindelse med loven om frit valg af skole og SFO på tværs af kommunegrænser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at Rødovre Kommune tilslutter sig afregning efter skoledelens model B,
 2. at Rødovre Kommune tilslutter sig afregning for SFO-delen,
 3. at afregningsmodellen som var gældende for 2006 forlænges til 31.7.2007.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Den selvejende institution Vuggestuen Bybjerget - Regnskab 2006
Sag nr. 65

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2006 for den selvejende institution Vuggestuen Bybjerget.

Regnskabet er revideret af Kommunernes Revision.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2006 godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Den selvejende institution Rødovre Byggelegeplads - Regnskab 2006
Sag nr. 66

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2006 for den selvejende institution Rødovre Byggelegeplads.

Regnskabet er revideret af Kommunernes Revision.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2006 godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Den selvejende institution Børnehaven Barnets Hus - Regnskab 2006
Sag nr. 67

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2006 for den selvejende institution Børnehaven Barnets Hus.

Regnskabet er revideret af Kommunernes Revision.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2006 godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Den selvejende institution Børnehaven Børnehuset Carlsro - Regnskab 2006
Sag nr. 68

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2006 for den selvejende institution Børnehaven Børnehuset Carlsro.

Regnskabet er revideret af Kommunernes Revision.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2006 godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Budgetforslag 2008 - Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 69

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2008, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 22. august 2007.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Bilag af 14. august 2007 ”Notat til Børne- og Skoleudvalget”, blev omdelt på mødet. Taget til efterretning.

Ny overordnet børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune - høringsmateriale
Sag nr. 70

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i augustmøderækken 2006 at udarbejde en ny overordnet børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune.

Den nye overordnede børne- og ungepolitik skal sætte fokus på børn og unge fra 0-18 år og afspejle en nutidig, målrettet og fremsynet indsats for børn og unge i Rødovre Kommune. De opstillede fokusområder er:
 • Udvikling og læring
 • Sundhed og trivsel
 • Rummelighed og inklusion
 • Sprog og integration
 • Børnekultur og fritid
 • Sammenhæng og helhed
Høringsmaterialet indeholder forslag til selve politikken samt et idékatalog, og det forelægges samtidig i alle udvalg.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at forslag til Rødovre Kommunes nye overordnede børne- og ungepolitik tages til efterretning,
 2. at forslag til Rødovre Kommunes nye overordnede børne- og ungepolitik sendes i høring frem til den 01.10.2007,
 3. at Rødovre Kommunes nye overordnede børne- og ungepolitik behandles endeligt i novembermøderækken 2007.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 71

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK