Børne- og Skoleudvalget

11-09-2007

Sager 72 - 79

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 72

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Koldt drikkevand på skolerne - ansøgning om bevilling
Sag nr. 73

Sagens kerne

Der fremsættes forslag til etablering af kolde drikkevandsposter på skolerne.

Udgifterne til installeringen anslås til 600.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til etablering af kolde drikkevandsposter på skolerne,
  2. at der afsættes rådighedsbeløb på 600.000 kr., samt
  3. at der frigives rådighedsbeløb på 600.000 kr., finansieret af kassebeholdningen 2007.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Skolerne - vedligeholdelse af toiletter, ansøgning om bevilling
Sag nr. 74

Sagens kerne

Der fremsættes forslag til istandsættelse af toiletterne på skolerne.

Udgifterne til gennemførelsen af arbejderne anslås til 1.000.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til istandsættelse af toiletterne på skolerne,
  2. at der afsættes rådighedsbeløb på 1.000.000 kr., samt
  3. at der frigives rådighedsbeløb på 1.000.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen 2007.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Renovering af legepladser ved skoler og daginstitutioner - ansøgning om bevilling
Sag nr. 75

Sagens kerne

Der fremsættes forslag til bevilling til færdiggørelse af renovering af legepladser ved skoler og daginstitutioner for et beløb på 3.000.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at der gives en anlægsbevilling på 3.000.000 kr.,
  2. at der afsættes rådighedsbeløb på 3.000.000 kr., samt
  3. at der frigives rådighedsbeløb på 3.000.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen i 2007.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Rødovre Skole - opførelse af ny gymnastiksal / flytning af P-plads - nedsættelse af styregruppe og projektgruppe
Sag nr. 76

Sagens kerne

Til at varetage opførelsen af en ny gymnastiksal ved Rødovre Skole er der nedsat en politisk styregruppe, bestående af Børne- og Skoleudvalgets medlemmer samt en projektgruppe med bred repræsentation for forvaltninger, medarbejdere, bestyrelse og politikere.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forventet behov for daginstitutionspladser.
Sag nr. 77

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Handicappolitik
Sag nr. 78

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 24. april 2007 (sag nr. 66) at sende oplæg til en handicappolitik i høring. I perioden fra primo maj til medio august har handicappolitikken således været til høring blandt organisationer og grupper, der har særlig interesse for handicapområdet samt blandt medarbejderne i kommunen.

Handicappolitikken med de indarbejdede høringssvar forelægges hermed til godkendelse.

Handicappolitikken forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at handicappolitikken godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 79

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK