Børne- og Skoleudvalget

17-01-2006

Sager 1 - 12

Fold alle ud

Børne- og Skoleudvalget 01.01.2006-31.12.2009 - konstituering
Sag nr. 1

Sagens kerne

Valg af:

Formand
Næstformand

Beslutning

Følgende blev valgt: Formand Flemming Østergaard Hansen Næstformand Jens Jørgen Jensen

Meddelelser
Sag nr. 2

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Orientering om Børne- og Kulturforvaltningens struktur og delegationer på udvalgets område
Sag nr. 3

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen vil på mødet give en orientering af forvaltningens struktur, herunder indblik i og orientering om de vedtagne delegationer på Børne- og Skoleudvalgets område.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Introduktion til medlemmer på Børne- og Skoleudvalgets område
Sag nr. 4

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen vil på mødet give og drøfte en introduktion til medlemmerne om Børne- og skoleudvalgets ansvarsområde, herunder større temaer og opgaver.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udpegning af medlemmer til bestyrelserne for de selvejende institutioner
Sag nr. 5

Sagens kerne

Valg af 1 medlem til hver bestyrelse for nedenstående institutioner:

Børneinstitutionen Børnehuset Carlsro
Bybjergets vuggestue
Børnehaven Barnets Hus

Bybjergets Fritidscenter i en tidsbegrænset periode fra 1. januar 2006 til 30. juni 2006.

Rødovre Byggelegeplads

Valget gælder for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode med undtagelse af Bybjergets Fritidscenter, jf. ovenfor.


Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der udpeges et medlem til hver af de selvejende institutioners bestyrelser.

Beslutning

Følgende blev udpeget: Børnehuset Carlsro: Jens Jørgen Jensen Bybjergets vuggestue: Annie Arnoldsen Petersen Barnets Hus: Claus Gisselmann Olsen Bybjergets Fritidscenter: Svend Erik Pedersen Rødovre Byggelegeplads: Flemming Østergaard Hansen Anbefales. (til Økonomiudvalget)

Renovering af legepladser på børneinstitutioner 2004 - anlægsregnskab
Sag nr. 6

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekter.
Bevilling 30.03.2004460.000 kr.
Forbrug463.483 kr.
Merforbrug3.483 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes
 2. at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 3.483 kr.
 3. at merudgiften er afholdt af kassen i 2005

Beslutning

Anbefales. (til Økonomiudvalget)

Valhøj Skole - ombygning af hjemkundskabslokale m.v. - anlægsregnskab
Sag nr. 7

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for gennemførelse af ombygning/flytning af hjemkundskabslokalet, administrationen og lærerværelset på Valhøj Skole.
Bevilling 26.11.2002300.000 kr.
Bevilling 12.05.20043.431.000 kr.
Bevilling i alt3.731.000 kr.
Forbrug3.648.504 kr.
Mindreforbrug82.496 kr.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes
 2. at der gives en negativ tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 82.496 kr.
 3. at mindreudgiften er tilgået kassen i 2005.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget)

Tjørneparkens Daginstitution - ombygning - anlægsregnskab
Sag nr. 8

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekter.
Bevilling 22.02.2005 1.100.000 kr.
Forbrug1.100.974 kr.
Merforbrug974 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes
 2. at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 974 kr.
 3. at merudgiften er afholdt af kassen i 2005.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget)

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 9

Sagens kerne

Pladsanvisningen har udarbejdet en oversigt over forventet behov for børnehave-, vuggestue- og dagplejepladser frem til den 1. august 2006.


Børne- og Kulturforvaltningen indstiller.

at opgørelserne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Børnehaveklasse 2006/07 - indskrivning og dispensationer
Sag nr. 10

Sagens kerne

Grundlaget for planlægningen af det kommende skoleår for børnehaveklasserne bygger på kommunalbeslutning af den 26.10.2004, med vedtagelsen af Lov om ændring af lov om folkeskolen, (Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser), antallet af børn født i 2000 samt ansøgningerne om udsættelse af undervisningspligten.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslaget til indskrivning til børnehaveklasser, dispensationer og udsættelser tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sundhedspolitik - Rødovre Kommune
Sag nr. 11

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i marts-møderækken 2005 at udarbejde en sundhedspolitik målrettet Rødovres borgere ud fra visionen om Rødovre - den sunde by, som den er formuleret i Kommuneplan 2002-2014 og videreført i Kommuneplan 2006-2018, blandt andet under temaet ”livsstil”.
   
I Rødovre Kommune har vi gennem længere tid haft fokus på sundhedsområdet. Det fokus er blevet intensiveret med de nye opgaver, der overgår til kommunerne, som følge af kommunalreformens ikrafttræden den 1. januar 2007. Det drejer sig om ansvar for forebyggelse, genoptræning, misbrugsbehandling, nye målgrupper i tandplejen og medfinansiering af regionens sundhedsudgifter.
      
Udkast til Sundhedspolitik for Rødovre Kommune foreligger nu med kommunens målsætninger på sundhedsområdet (bind 1).
      
Med udgangspunkt i disse målsætninger vil der blive udarbejdet et idekatalog (bind 2) samt en sundhedsprofil for Rødovre Kommune (bind 3). 
      
Bind 1 forelægges nu til politisk behandling.
      
Direktionen indstiller,
 1. at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde sundhedspolitikkens bind 2 og 3 på baggrund af bind 1
 2. at sundhedspolitikkens bind 1, 2 og 3 forelægges Kommunalbestyrelsen i april-møderækken 2006 og, efter en høringsfase, igen i juni-møderækken 2006.  

Beslutning

Anbefales med de faldne bemærkninger. (til Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 12

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK