Børne- og Skoleudvalget

04-04-2006

Sager 45 - 52

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 45

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 46

Sagens kerne

Pladsanvisningen har udarbejdet en oversigt over forventet behov for børnehave-, vuggestue-, og dagplejepladser frem til 30. november 2006. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at opgørelserne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Ændring af Rødovre Kommunes vejledende timefordelingsplan
Sag nr. 49

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremsætter forslag til ændret timefordelingsplan, således at Rødovre Kommunes vejledende timefordelingsplan opfylder både Undervisningsministeriets minimumstimetal for de enkelte fagblokke og Undervisningsministeriets vejledende timetal 1.-9. klasse for de enkelte fag. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at forslag til vejledende timefordelingsplan besluttes, og
  2. at kompetencen til endelig fastsættelse af timefordelingsplanen delegeres til skolebestyrelserne.

Beslutning

Pkt. 1. Anbefales – dog således, at der ved ansøgning til Børne- og Skoleudvalget kan dispenseres fra den vejledende timefordelingsplan. (til Økonomiudvalget) Pkt. 2. Anbefales. (til Økonomiudvalget)

Status og perspektiver på Rummelighed i Rødovre Kommunes skolevæsen
Sag nr. 51

Sagens kerne

På baggrund af udviklingsprojektet ”Rummelighed i Rødovre Kommunes skolevæsen” og Lokaliseringsprojektet udarbejdede Børne- og Kulturforvaltningen i maj 2005 en oversigt over eksisterende foranstaltninger i specialundervisningen, tosprogsundervisningen samt på SSPområdet. Oversigten viste, at man i Rødovre Kommune overvejende gennemfører tiltag af indgribende karakter. For at understøtte de overordnede mål for de iværksatte udviklingsprojekter har Børne- og Kulturforvaltningen beskrevet perspektiver for rummelighed ved i højere grad at pege på tiltag af forebyggende og foregribende karakter. Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om Status og perspektiver på rummelighed i Rødovre Kommunes skolevæsen.
    Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 52

Beslutning

Flemming Østergaard Hansen orienterede om møde med Skovmoseskolens bestyrelse.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK