Børne- og Skoleudvalget

10-10-2006

Sager 96 - 101

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 96

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forventet behov for daginstitutionspladser.
Sag nr. 97

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Mål og rammer for skolernes anvendelse af elevplaner i Rødovre Kommune
Sag nr. 98

Sagens kerne

I henhold til § 4, stk. 1, i Bekendtgørelse 703 af 23. juni 2006 om elevplaner i folkeskolen, kan Kommunalbestyrelsen inden for rammerne af folkeskoleloven og bekendtgørelsen fastlægge mål og rammer for skolernes anvendelse af elevplaner.

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til ”Mål og rammer for skolernes anvendelse af elevplaner i Rødovre Kommune”.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til ”Mål og rammer for skolernes anvendelse af elevplaner i Rødovre Kommune” godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Udgiftsneutrale omplaceringer 2006 - Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 99

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har gennemgået samtlige konti på udvalgets område. På baggrund af regnskabstal pr. ultimo august er der områder, hvor der er konstateret merforbrug og andre områder hvor der er konstateret et mindreforbrug. For at sikre en tæt økonomiopfølgning foreslås det, at der foretages budgetneutrale omplaceringer mellem disse områder.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der godkendes følgende omplaceringer til konti under Børne- og Skoleudvalgets område:


Merudgifter/mindreindtægter:
03.22.01Folkeskoler2.488.000
03.22.02Idrætskørsel100.000
03.22.05Skolefritidsordninger244.000
03.22.07Specialundervisning5.015.789
03.22.10Privatskoler782.042
05.25.11Dagpleje1.312.807
05.25.14Integrerede institutioner1.173.184
05.25.16Byggelegepladser239.861
I alt11.355.683


Mindreudgifter/merindtægter:
03.22.01Folkeskoler1.851.900
03.22.05Skolefritidsordninger1.935.247
03.22.10Privatskoler17.134
03.22.12Efterskoler323.476
03.30.44Produktionsskoler238.895
03.38.73Væresteder 75.000
03.78.30Folkehøjskoler38.200
03.78.34Husholdningsskoler60.500
05.25.10Daginstitutioner - fælleskonto838.000
05.25.11Dagpleje5.000.000
05.25.12Vuggestuer2.058
05.25.13Børnehaver143.886
05.25.14Integrerede institutioner712.387
05.25.19Puljeordninger119.000

I alt

11.355.683

Beslutning

Godkendt.

Sundhedspolitik - Høring
Sag nr. 100

Sagens kerne

Rødovre Kommunes oplæg til en ny sundhedspolitik har været til høring blandt organisationer og/ eller grupper, der har særlig interesse på sundhedsområdet.

Sundhedspolitik-Høring forelægges samtidig i Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og i Teknik- og Miljøudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at sundhedspolitik og faktabind vedtages med de i sagsfremstillingen nævnte rettelser og tilføjelser.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 101

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK