Børne- og Skoleudvalget

10-04-2007

Sager 34 - 39

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 34

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 35

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Daginstitutionernes virksomhedsplaner 2006 - 2007
Sag nr. 36

Sagens kerne

Forvaltningen har modtaget daginstitutionernes virksomhedsplaner.
     
På grund af materialets omfang er sagsbehandlingen delt over to Børne- og Skoleudvalgsmøder. Omkring halvdelen af virksomhedsplanerne bliver således behandlet på dette møde, mens den resterende del behandles på mødet i maj måned.
      
Forvaltningen har herefter udarbejdet tilbagemeldinger til de enkelte decentrale ledere.
      
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
    
at virksomhedsplanerne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lokalaftale om løn- og arbejdsforhold for lærere og ledere ansat i Rødovre Kommune 2007/08
Sag nr. 37

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen og Rødovre Lærerforening har forhandlet løn- og arbejdsforhold for lærere og børnehaveklasseledere i Rødovre Kommune for skoleåret 2007/08.
     
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller
   
at lokalaftalen, i henhold til kompetencereglerne, forelægges til efterretning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Handicappolitik - høringsmateriale
Sag nr. 38

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i januarmøde-rækken 2006 at udarbejde en handicappolitik for Rødovre Kommune.    
    
Arbejdet er mundet ud i et forslag til handicap-politik og et idékatalog som bilag til handicap-politikken.    
     
Forslag til handicappolitik samt Idèkatalog sen-des til høring blandt organisationer og grupper, der har særlig interesse for handicapområdet, samt medarbejderrepræsentanter primo maj 2007. Høringsfristen udløber den 13. august 2007.     
    
Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at forslag til Rødovre Kommunes Handi-cappolitik tages til efterretning
  2. at forslag til Rødovre Kommunes Handi-cappolitik sendes i høring frem til 13. august 2007
  3. at handicappolitikken behandles endeligt i septembermøderækken.
.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 39

Beslutning

Taget til efterretning

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK