Børne- og Skoleudvalget

16-01-2007

Sager 1 - 9

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Islev Skole - helhedsplan 1. etape - anlægsregnskab
Sag nr. 2

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 27.04.2004600.000 kr.
Bevilling 31.08.20046.353.000 kr.
Bevilling 29.11.2005302.606 kr.
  (tilskud fra Indenrigsmin.)_____________
Bevilling i alt7.255.606 kr.
Forbrug7.256.002 kr.
Merforbrug396 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
 2. at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 396 kr.,
 3. at merudgiften er afholdt af kassen 2006.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Valhøj Skole - renovering af belægninger - anlægsregnskab
Sag nr. 3

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 21.06.2005613.000 kr.
Forbrug611.275 kr.
Mindreforbrug1.725 kr.
  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
 2. at der gives en negativ tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 1.725 kr.,
 3. at mindreudgiften er tilgået kassen i 2006.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Centraltandklinik - udbygning 1. etape - anlægsregnskab
Sag nr. 4

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 31.05.2005694.000 kr.
Forbrug693.132 kr.
Mindreforbrug868 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
 2. at der gives en negativ tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 868 kr.,
 3. at mindreudgiften er tilgået kassen i 2006.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser.
Sag nr. 5

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Pædagogisk lukkedag i børneinstitutionen Solen
Sag nr. 6

Sagens kerne

Forældrebestyrelsen i børneinstitutionen Solen søger om tilladelse til, at institutionen holder lukket den 30.03.2007 for at holde pædagogisk dag for personalet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget godkender en pædagogisk lukkedag for personalet i børneinstitutionen Solen som et forsøg med efterfølgende evaluering.

Beslutning

Godkendt.

Ansøgning om udtrædelse af skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole
Sag nr. 7

Sagens kerne

Ansøgning fra Morten Bruun-Larsen om tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen ved Tinderhøj Skole på grund af ændrede arbejdsforhold.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at ansøgningen imødekommes og
 2. at Mette Killerup Pedersen indtræder som nyt medlem for resten af valgperioden.

Beslutning

Godkendt.

Bedre tværfaglig indsats
Sag nr. 8

Sagens kerne

Rødovre Kommune er udvalgt som deltager i Styrelsen for Social Services udviklingsprojekt, der sætter fokus på gruppen af børn og unge, der lever i familier med misbrug eller psykisk sygdom. Formålet med projektet er at udvikle en generel model for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring en tidlig og sammenhængende indsats i forhold til børn og unge med misbrugende eller psykisk syge forældre.

Projektets rammer og indhold forelægges til orientering. Sagen forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og i Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 9

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK