Børne- og Skoleudvalget

09-06-2009

Sager 59 - 62

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 59

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 60

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Prøvevalg for de 16-17-årige i Rødovre Kommune
Sag nr. 61

Sagens kerne

Kommunernes Landsforening, Dansk Ungdoms Fællesråd og Køge Kommune har samarbejdet om et koncept for afholdelse af et elektronisk prøvevalg for 16-17-årige op til det kommende kommunalvalg i november 2009.

Et elektronisk prøvevalg skal:
  • sikre øget inddragelse af de unge i det lokale demokrati,
  • øge engagementet i kommunalvalget hos foreningsliv, uddannelsesstederne og unge,
  • øge den politiske interesse hos unge for det lokale demokrati,
  • øge viden hos unge om de demokratiske processer, kommunalpolitik mv. og
  • øge kommune-identiteten hos de unge.
Rødovre Kommune vil deltage i et netværk, der indhenter erfaringer med forberedelser af elektroniske prøvevalg for 16-17-årige.

De samlede udgifter for et afstemningssystem vil beløbe sig på cirka 20.000 kr. Dertil kommer udgifter til arrangementer op til valget anslået til 20.000 kr. I alt anslået 40.000 kr. Finansieringen deles mellem Fællesforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen.

Sagen forelægges samtidig Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at afholdelse af et elektronisk prøvevalg for 16-17-årige i Rødovre Kommune op til kommunalvalget i november 2009 godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 62

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK