Kultur- og Fritidsudvalget

16-09-2008

Sager 59 - 62

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 59

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

I/S Vestbad - forslag til revision af vedtægter
Sag nr. 60

Sagens kerne

Bestyrelsen for I/S Vestbad fremsender i brev af 28.08.2008 forslag til revision af vedtægter for I/S Vestbad.

Forslag til revision af vedtægter har været behandlet på bestyrelsens møde 22.08.2008, hvor det blev vedtaget at fremsende forslaget med anbefaling.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at forslag til revision af vedtægter for I/S Vestbad godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Espelundens Idrætsanlæg - etablering af spillertunnel, ansøgning om bevilling
Sag nr. 61

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen søger om bevilling til etablering af spillertunnel ved Espelundens Idrætsanlæg begrundet i krav til sikkerhed ved afvikling af kampe, således at der kan foretages en sikring af spiller- og dommerpassage fra og til opvisningsbane i forhold til publikum.

I brev af 09.08.2007 ansøgte Rødovre Kommune Fredningsnævnet for København om tilladelse til etablering af spillertunnel, og godkendelse hertil blev meddelt i brev af 25.10.2007.

Borgmesteren har af hensyn til tidsplan, herunder specielt leveringstid på tunnelrør, givet godkendelse til igangsætning af arbejdet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at den af borgmesteren meddelte godkendelse til igangsætning af arbejdet tages til efterretning,
   
 2. at projektforslag og tidsplan godkendes,
   
 3. at Teknisk Drift varetager opgavens gennemførelse,
   
 4. at der gives en anlægsbevilling på 466.100 kr. til etablering af spillertunnel,
   
 5. at der gives en anlægsbevilling (indtægt) på - 60.000 kr. fra Boldklubben Avarta,
   
 6. at der afsættes rådighedsbeløb på henholdsvis 466.100 kr. og – 60.000 kr. i budget 2008,
   
 7. at der frigives rådighedsbeløb på 466.100 kr., som finansieres af kassebeholdningen,
   
 8. at der frigives rådighedsbeløb på – 60.000 kr., som tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 62

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK