Kultur- og Fritidsudvalget

11-11-2008

Sager 69 - 71

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 69

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ordensreglement for fritidsbrugernes anvendelse af idrætsanlæg og skoler
Sag nr. 70

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har gennemgået og ajourført ordensreglementer for følgende områder:
 • Espelundens Idrætsanlæg – bygninger
 • Espelundens Idrætsanlæg og Rødovre Stadion
 • Rødovrehallen
 • Rødovre Stadionhal
 • Rødovre Skøjte Arena
 • Jyllingevej 128
 • Islevbadet
 • Hendriksholm Skole
 • Islev Skole
 • Milestedets Skole / 10. klasseskolen
 • Nyager Skole
 • Rødovre Skole
 • Tinderhøj Skole
 • Valhøj Skole
 • Festsale – på Islev, Tinderhøj og Valhøj skoler
Ordensreglementerne er gældende for fritidsbrugernes anvendelse af idrætsanlæg og skoler.

Ændringerne er primært begrundet i de restriktioner, som har hjemmel i den nye rygelov.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at de ændrede ordensreglementer godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 71

Beslutning

Taget til efterretning.