Kultur- og Fritidsudvalget

12-09-2006

Sager 43 - 46

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 43

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Floorball Club - ansøgning om ekstraordinært driftstilskud til dækning af underskud
Sag nr. 44

Sagens kerne

Rødovre Floorball anmoder i e-mail af 09.03.2006 om et ekstraordinært driftstilskud på 170.000 kr. til dækning af klubbens underskud, som er oparbejdet i sæsonen 2004/2005 og 2005/2006.

Det samlede underskud er efter en nærmere analyse opgjort til 217.408 kr.


Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Budgetforslag 2007 - Kultur- og Fritidsudvalget
Sag nr. 45

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2007, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 23.08.2006.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 46

Beslutning

Taget til efterretning.