Kultur- og Fritidsudvalget

11-09-2007

Sager 40 - 46

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 40

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Opførelse af tennishal - nedsættelse af styregruppe og projektgruppe
Sag nr. 41

Sagens kerne

Til at varetage opførelsen af en ny tennishal til træning, er der nedsat en politisk styregruppe bestående af Kultur- og Fritidsudvalget samt en projektgruppe med bred repræsentation for forvaltninger, medarbejdere, brugere og politikere.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Opførelse af skøjtetræningshal - nedsættelse af styregruppe og projektgruppe
Sag nr. 42

Sagens kerne

Til at varetage opførelsen af en ny skøjtehal til træning, er der nedsat en politisk styregruppe bestående af Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer samt en projektgruppe med bred repræsentation for forvaltninger, medarbejdere, brugere og politikere.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at
sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Opførelse af håndboldhal - nedsættelse af styregruppe og projektgruppe
Sag nr. 43

Sagens kerne

Til at varetage opførelsen af en ny håndboldhal til træning, er der nedsat en politisk styregruppe bestående af Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer samt en projektgruppe med bred repræsentation for forvaltninger, medarbejdere, brugere og politikere.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Floorball Club - anmodning om støtte til afvikling af bankgæld
Sag nr. 44

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 185 fra Kommunalbestyrelsens møde den 26.09.2006.

Rødovre Floorball Club anmoder i brev af 13.06.2007 om støtte til afvikling af klubbens bankgæld, som udgør 155.500 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at der ekstraordinært ydes et rentefrit lån på 155.500 kr. til indfrielse af bankgælden
  2. at det bevilgede lån afdrages med minimum 20.000 kr. pr. år, første gang den 01.10.2008
  3. at der gives en tillægsbevilling på 155.500 kr., som finansieres via kommunekassen.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Handicappolitik
Sag nr. 45

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 24. april 2007 (sag nr. 66) at sende oplæg til en handicappolitik i høring. I perioden fra primo maj til medio august har handicappolitikken således været til høring blandt organisationer og grupper, der har særlig interesse for handicapområdet samt blandt medarbejderne i kommunen.

Handicappolitikken med de indarbejdede høringssvar forelægges hermed til godkendelse.

Handicappolitikken forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at handicappolitikken godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 46

Beslutning

Taget til efterretning.