Kultur- og Fritidsudvalget

13-03-2007

Sager 8 - 14

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 8

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kulturhuset Viften - udskiftning af tagbelægning, ansøgning om bevilling
Sag nr. 9

Sagens kerne

Ansøgning om anlægsbevilling på 756.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb til udskiftning af tagbelægningen på Viften.
     
Godkendelse af, at arbejdet udbydes i hovedentreprise i licitation. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 756.000 kr. til udskiftning af tagbelægningen på Viften
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 756.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2007
 3. at arbejdet udbydes i hovedentreprise i licitation.

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget).

Rødovre Kulturelle Aftenskole - driftsaftale for 2007 for kompenserende specialundervisning
Sag nr. 10 (FOU 4/07)

Sagens kerne

Rødovre Kulturelle Aftenskole ansøger om godkendelse af driftsaftale til afvikling af kompenserende specialundervisning for
 • udviklingshæmmede i dansk og regning
 • afspænding i varmt vand for brystopererede
 • apopleksiramte.
    
De samlede omkostninger til de tre undervisningsforløb udgør samlet 127.587 kr. Den kompenserende specialundervisning er med virkning fra den 01.01.2007 overført fra amterne til primærkommunerne, og der er indarbejdet midler i det vedtagne budget 2007. Sagen har været behandlet i Folkeoplysningsudvalget, som har anbefalet driftsaftalen. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at driftsaftale for de tre undervisningsforløb godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Kommunale Musikskole - forslag til nye lektionslængder
Sag nr. 11

Sagens kerne

Rødovre Kommunale Musikskole anmoder om tilladelse til at ændre lektionslængderne, hvorved den nuværende lektionslængde på 22½ minut fremadrettet ændres til henholdsvis 15, 20 og 30 minutter. Ændringen vil blive indarbejdet i programmet for sæsonen 2007/2008. Den p.t. gældende elevbetaling vil fremadrettet alene blive reguleret i forhold til ændring i lektionslængden inkl. de forventede løn- og prisstigninger. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at den fremsendte anmodning imødekommes
 2. at den får gældende virkning fra sæson 2007/2008.

Beslutning

Godkendt

Idrætspolitik for Rødovre Kommune
Sag nr. 12

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 17 fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 04.04.2006, hvor det blev vedtaget, jfr. den vedtagne serviceplan 2006, at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af forslag til en samlet idrætspolitik for Rødovre Kommune. Arbejdsgruppen fremsender sit forslag, som indeholder visioner og målsætninger om den fremtidige udvikling inden for idrætten. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at arbejdsgruppens forslag drøftes på en temadag
 2. at temadagen afholdes lørdag den 12.05.2007
 3. at forslaget, inklusiv eventuelle høringssvar, forelægges til endelig politisk

Beslutning

Godkendt.

Kultur i Byens Rum - 2007
Sag nr. 13

Sagens kerne

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i sit møde den 05.12.2006, at den tidligere nedsatte arbejdsgruppe fortsætter planlægningen af arrangementer under Kultur i Byens Rum. Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til afholdelse af arrangementer i 2007. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at det udarbejdede forslag danner ramme for arbejdsgruppens endelige planlægning af Kultur i Byens Rum 2007.

Beslutning

Godkendt

Diverse
Sag nr. 14

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK