Kultur- og Fritidsudvalget

13-02-2007

Sager 1 - 5

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Skovly - olieforurening, ansøgning om bevilling
Sag nr. 2

Sagens kerne

Ansøgning om bevilling på 1.600.000 kr. til oprensning af olieforurening på Skovly.

Der er udstedt påbud om, at forureningen skal være fjernet inden den 01.08.2007.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at der gives en anlægsbevilling på 1.600.000 kr. til oprensning af olieforureningen på Skovly
  2. at der frigives rådighedsbeløb på 1.600.000 kr., der afholdes af kassebeholdningen 2007.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Hovedbiblioteket - renovering af facader mod grønnegårdene - anlægsregnskab
Sag nr. 3

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 30.03.2004 125.000 kr.
Bevilling 25.05.2004 898.000 kr.
Bevilling 22.02.2005 1.044.000 kr.
Bevilling i alt 2.067.000 kr.
Forbrug 2.037.128 kr.
Mindreforbrug 29.872 kr.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at anlægsregnskabet godkendes
  2. at der gives en negativ tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 29.872 kr.
  3. at mindreudgiften er tilgået kassen i 2006.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Rødovre Teater- og Kulturforening - dialog om det fremtidige teatertilbud i Rødovre Kommune
Sag nr. 4

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 31 fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 24.05.2006, hvor det blev vedtaget at indlede en dialog med Rødovre Teater- og Kulturforening om det fremtidige teatertilbud i Rødovre Kommune.

Rødovre Teater- og Kulturforening har i brev af den 06.02.2007 fremsendt forslag til samarbejdsaftale med Kulturhuset Viften.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at det af Rødovre Teater- og Kulturforening fremsendte forslag til samarbejdsaftale med Kulturhuset Viften godkendes
  2. at samarbejdsaftalen har gældende virkning fra den 01.07.2007.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 5

Sagens kerne

Drøftelse af sommertur 2007.

Beslutning

Taget til efterretning.