Kultur- og Fritidsudvalget

09-10-2007

Sager 49 - 54

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 49

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Opførelse af håndboldtræningshal, godkendelse af byggeprogram - ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 50

Sagens kerne

Der fremsættes forslag til opførelse af ny håndboldhal til træning.

Udgifterne til opførelsen anslås til 14.320.000 kr.

Udgiften til projekteringsforslag, udbud, opfølgning og byggeledelse ved ekstern konsulent er kalkuleret til 1.002.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at byggeprogram og tidsplan godkendes,
 2. at Bygningsafdelingen varetager udarbejdelse af projektforslag med bistand fra ekstern arkitekt- og ingeniørrådgiver,
 3. at ekstern konsulent vælges efter annonceringsfristens udløb ultimo oktober 2007,
 4. at der gives anlægsbevilling på 14.320.000 kr. til opførelse af ny håndboldhal,
 5. at der afsættes rådighedsbeløb på 14.320.000 kr., og
 6. at der frigives rådighedsbeløb på 1.002.000 kr. til ekstern konsulent, som finansieres af kassebeholdningen 2007.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Opførelse af tennistræningshal, godkendelse af byggeprogram - ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 51

Sagens kerne

Der fremsættes forslag til opførelse af ny tennishal til træning.

Udgifterne til opførelsen anslås til 11.500.000 kr.

Udgiften til projekteringsforslag, udbud, opfølgning og byggeledelse ved ekstern konsulent er kalkuleret til 581.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at byggeprogram samt tidsplan godkendes,
 2. at Bygningsafdelingen varetager udarbejdelse af projektforslag med bistand fra ekstern arkitekt- og ingeniørrådgiver,
 3. at ekstern konsulent vælges efter annonceringsfristens udløb ultimo oktober 2007,
 4. at der gives en anlægsbevilling på 11.500.000 kr. til opførelse af ny tennishal,
 5. at der afsættes rådighedsbeløb på 11.500.000 kr., og
 6. at der frigives rådighedsbeløb på 581.000 kr. til ekstern konsulent, som finansieres af kassebeholdningen 2007.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Opførelse af skøjtetræningshal, godkendelse af byggeprogram - ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 52

Sagens kerne

Der fremsættes forslag til opførelse af ny skøjtehal til træning.

Udgifterne til opførelsen anslås til 18.300.000 kr.

Udgiften til projekteringsforslag, udbud, opfølgning og byggeledelse ved ekstern konsulent er kalkuleret til 1.000.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at byggeprogram og tidsplan godkendes,
 2. at Bygningsafdelingen varetager udarbejdelse af projekteringsforslag med bistand fra ekstern arkitekt- og ingeniørrådgiver,
 3. at ekstern konsulent vælges efter annonceringsfristens udløb ultimo oktober 2007,
 4. at der gives en anlægsbevilling på 18.300.000 kr. til opførelse af ny skøjtehal,
 5. at der afsættes rådighedsbeløb på 18.300.000 kr., og
 6. at der frigives rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til ekstern konsulent, som finansieres af kassebeholdningen 2007.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Fremtidig ungdomsklubstruktur
Sag nr. 53

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har med baggrund i SSP-konferencen, som blev afholdt i foråret 2006, nedsat en arbejdsgruppe, som skulle fremkomme med et samlet forslag til en fremtidig ungdomsklubstruktur.

Arbejdsgruppens redegørelse med forslag til ny ungdomsklubstruktur m.v. er vedlagt som bilag.

Sagen forelægges samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 54

Beslutning

Taget til efterretning.