Kultur- og Fritidsudvalget

09-06-2009

Sager 33 - 38

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 33

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Skøjte Arena - forpagtningskontrakt for kiosk
Sag nr. 34

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger forslag til tillæg til den p.t. eksisterende forpagtningskontrakt af 12.07.1996 mellem Rødovre Kommune og Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub.

De foreslående ændringer giver hjemmel til, at 2610 Mighty Bulls ApS via tillægget får mulighed for salg af øl og vand ved hjemmekampe i eliteserien samt ved særlige aftalte arrangementer.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at forslag til tillæg til forpagtningskontrakt godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Det Kulturelle Kraftcenter
Sag nr. 35

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger forslag om et Kulturelt Kraftcenter, som indeholder visionen om etablering af et unikt kulturelt miljø og mødested for byens borgere. Rødovre Kommune har i ansøgning af  04.04.2009 ansøgt Realdania om medfinansiering til udarbejdelse af konkurrenceprogram for Det Kulturelle Kraftcenter med videre, som forventes afviklet i 2010. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (til Økonomiudvalget).

Prøvevalg for de 16-17-årige i Rødovre Kommune
Sag nr. 36

Sagens kerne

Kommunernes Landsforening, Dansk Ungdoms Fællesråd og Køge Kommune har samarbejdet om et koncept for afholdelse af et elektronisk prøvevalg for 16-17-årige op til det kommende kommunalvalg i november 2009.

Et elektronisk prøvevalg skal:
 • sikre øget inddragelse af de unge i det lokale demokrati,
 • øge engagementet i kommunalvalget hos foreningsliv, uddannelsesstederne og unge,
 • øge den politiske interesse hos unge for det lokale demokrati,
 • øge viden hos unge om de demokratiske processer, kommunalpolitik mv. og
 • øge kommune-identiteten hos de unge.
Rødovre Kommune vil deltage i et netværk, der indhenter erfaringer med forberedelser af elektroniske prøvevalg for 16-17-årige.

De samlede udgifter for et afstemningssystem vil beløbe sig på cirka 20.000 kr. Dertil kommer udgifter til arrangementer op til valget anslået til 20.000 kr. I alt anslået 40.000 kr. Finansieringen deles mellem Fællesforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen.

Sagen forelægges samtidig Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at afholdelse af et elektronisk prøvevalg for 16-17-årige i Rødovre Kommune op til kommunalvalget i november 2009 godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Kompetence og ansvar for brugerbestyrelser ved Rødovre Kommunes Idrætsanlæg (RKI)
Sag nr. 37

Sagens kerne

En tværgående arbejdsgruppe i kommunen har vurderet fordele og ulemper ved forskellige modeller for decentralisering af rengørings- og vedligeholdelsesopgaver på idrætsanlæggene

Sagen forelægges samtidig for Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Direktionen indstiller,
 1. at budgetansvaret for rengøring og vedligeholdelse af de udendørs arealer på anlæggene flyttes til RKI på vegne af de 6 brugerbestyrelser. Der gives en udgiftsbevilling til Kultur og Fritidsudvalget på 5.127.600 kr. i 2009, og tilsvarende udgiftsbevilling til Økonomiudvalget på -5.127.600 kr. i 2009. Den varige effekt af bevillingsændringerne søges indarbejdet i budgetlægningen for 2010 og frem.

  Hvis budgetansvaret flyttes som følge af punkt 1, indstilles det,
       
 2. at de to leverandører for rengøring og vedligeholdelse sikres et budgetgrundlag i henhold til den samarbejdsaftale, Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet i fællesskab,
 3. at de ændrede rammer for bestyrelsernes arbejde træder i kraft fra 01.07.2009,
 4. at evalueringen af brugerbestyrelserne ved Rødovre Kommunes Idrætsanlæg udskydes til 2011. Den oprindelige beslutning var at brugerbestyrelserne skulle evalueres ved valgperiodens udløb, men evalueringen bør udsættes i lyset af de ændrede rammer for decentraliseringen.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 38

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK