Teknik- og Miljøudvalget

16-09-2008

Sager 103 - 107

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 103

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Orientering om kommissorium for en samlet Byvision for standsningsstederne langs Ring 3 i forbindelse med etablering af letbane
Sag nr. 104

Sagens kerne

Der er etableret et "Ring 3 Dialogprojekt” som et samarbejde mellem Miljøministeriets By- og Landskabsstyrelse, Region Hovedstaden, Lyngby-Tårbæk, Gladsaxe, Herlev, Glostrup, Ishøj, Brøndby, Hvidovre, Rødovre, Albertslund og Vallensbæk kommuner. 

Baggrunden herfor er, at en letbane vil være et afgørende bidrag til at løse trafikproblemer i hovedstadsområdet og muliggøre velbetjente, moderne byområder ved omdannelse af ældre erhvervsområder langs Ring 3.

Som en opfølgning på Fingerplan 2007 er det foreslået at parterne i dialogprojektet sammen udvikler en vision om byvækstpotentialet langs letbanen. Parterne har sammen formuleret oplæg til kommissorium m.v., som blev godkendt på Borgmesterforums møde den 24.06.2008, og herefter forudsættes behandlet af kommunalbestyrelserne i kommunerne med henblik på at byvisionen skal indgå i den igangværende kommuneplanlægning.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at kommissorium og tidsplan godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Bemærkninger til Brøndby Vandforsynings ansøgning om fornyet indvindingstilladelse
Sag nr. 105

Sagens kerne

Stillingtagen til ansøgning fra Brøndby Vandforsynings om fornyelse af vandindvindingstilladelse.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at det meddeles Brøndby Kommune, at Rødovre Kommune finder det ikke acceptabelt med en fordobling af vandindvindingen i Brøndby Kommune, da det medfører en grundvandssænkning ind i Rødovre Kommune og således kan få indflydelse på den fremtidige vandindvinding i Rødovre Kommune. Rødovre Kommune forbeholder sig derfor ret til at anke tilladelsen til Brøndby Vandforsyning.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Udsættelse af revision af Spildevandsplan 2004 - 2012
Sag nr. 106

Sagens kerne

Stillingtagen til hvorvidt arbejdet med revision af eksisterende Spildevandsplan fra 2005 udsættes til konsekvenserne i Vandplan for Køge Bugt kendes.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at revision af Spildevandsplan 2004 - 2012 udsættes til efter vedtagelse af Vandplan for Køge Bugt.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Diverse
Sag nr. 107

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK