Teknik- og Miljøudvalget

14-11-2006

Sager 100 - 110 (supplerende)

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 100

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lokalplan 112 for et nyt boligområde ved Tårnvej 316
Sag nr. 101

Sagens kerne

Stillingtagen til vedtagelse af Forslag til Lokalplan 112 for et nyt boligområde ved Tårnvej 316 med henblik på fremlæggelse til offentlig høring i 8 uger. Lokalplanforslaget omfatter ejendommen matr.nr. 17ft, Rødovre by, som i dag huser en erhvervsejendom. Lokalplanforslaget skal muliggøre en ændret anvendelse af ejendommen, så der kan opføres 10 nye rækkehusboliger. Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at Forslag til Lokalplan 112 for et nyt boligområde ved Tårnvej 316 vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring i perioden 13.12.2006 – 07.02.2007, samt
  2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Låsbyvej 10 - dispensation til at bygge carport med redskabsskur i skelbræmmen.
Sag nr. 102

Sagens kerne

Dispensation fra Bygningsreglement for småhuse 1998 til at bygge carport i skelbræmmen med en højde på 2,65m. Teknisk Forvaltning indstiller, at der meddeles dispensation til det ansøgte.

Beslutning

Godkendt

Kolonihaver - forøgelse af det bebyggede areal
Sag nr. 104

Sagens kerne

Stillingtagen til ansøgning om generel forøgelse af byggeretten i kolonihaveforeningerne ABC og DE 21. Teknisk Forvaltning indstiller, at Rødovre Kommunalbestyrelse bruger påtaleretten og fastholder den nuværende byggeret som den fremgår af deklaration U 76 af den 27.11.1986.

Beslutning

Godkendt.

Godkendelse af ændring af vedtægter for Spildevandscenter Avedøre I/S - november 2006
Sag nr. 110 (supplerende)

Sagens kerne

Som opfølgning på Regeringens serviceeftersyn af vandsektoren forventes et kommende lovkrav om udskillelse af vand- og kloakforsyningerne fra den kommunale forvaltning. Formålet med vedtægtsændringen er at åbne mulighed for, at Spildevandscenter Avedøre I/S kan overtage vand- og kloakforsyningen fra en eller flere af interessentkommunerne. Teknisk Forvaltning indstiller, at forslaget om ændring af vedtægterne ikke godkendes i den nuværende udformning.

Beslutning

Sagen oversendes. (Til Økonomiudvalget).

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK