Teknik- og Miljøudvalget

13-02-2007

Sager 7 - 12

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 7

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Redegørelse for mulige initiativer til bevarelse af vandindvindingen i Rødovre Kommune
Sag nr. 8

Sagens kerne

Godkendelse af Redegørelse for mulige initiativer til bevarelse af den lokale vandindvinding i Rødovre Kommune.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Redegørelse for mulige initiativer til bevarelse af den lokale vandindvinding i Rødovre Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Godkendelse af, at I/S Vestforbrænding ansøger om en udvidelse af forbrændingstilladelsen
Sag nr. 9

Sagens kerne

På bestyrelsesmødet den 18.12.2006 i I/S Vestforbrænding, skulle bestyrelsen tage stilling til følgende indstilling:
Indstilling om, at bestyrelsen godkender, at forbrændingstilladelsen i Glostrup udnyttes ud over de 500.000 tons, og at der søges miljøgodkendelse til dette. (Den nuværende miljøgodkendelse giver kun tilladelse til at forbrænde 500.000 tons affald)

Indstillingen blev godkendt, dog tog Rødovre og Glostrup Kommune forbehold for en efterfølgende godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser. Birkerød Kommune tog forbehold for, at deres godkendelse ikke ville få økonomisk betydning for deres udtræden af I/S Vestforbrænding.

Som situationen er nu, med de stigende affaldsmængder, er det Teknisk Forvaltnings vurdering, at den bedste løsning vil være at udnytte den fulde forbrændingskapacitet på anlæggene.

Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at Rødovre Kommune godkender, at I/S Vestforbrændings forbrændingstilladelse udnyttes ud over de 500.000 tons, med 100.000 tons på det eksisterende anlæg, samt
  2. at der søges miljøgodkendelse til dette.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S
Sag nr. 10

Sagens kerne

Godkendelse af Dragør Kommunes udtræden af Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S, med virkning fra 01.01.2007.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Dragør Kommunes udtræden af interessentskabet, Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S godkendes med virkning fra 01.01.2007.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Frigivelse af beløb til etablering af ny vejbelysning i forbindelse med kabellægning af elforsyningsledninger i Rødovre Kommune - områder 6 og 3 i år 2007
Sag nr. 11

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 8.375.000 kr. til etablering af ny vejbelysning ifm. kabellægning af elforsyningsledninger i Rødovre Kommune samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at der gives en anlægsbevilling på 8.375.000 kr. til etablering af ny vejbelysning ifm. kabellægning af elledning, samt
  2. at der frigives rådighedsbeløb på 8.375.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2007.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 12

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK