Økonomiudvalget

01-10-2008

Sager 629 (Supplerende) - 278

Fold alle ud

Budgetforslag 2009 -budgetoverslagsår 2010-2012, 2. behandling
Sag nr. 629 (Supplerende)

Sagens kerne

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandlede hhv. den 20. august og 9. september budgetforslag 2009.

Der er siden 1. behandlingen fremkommet følgende ændringer:
 • Administrationens tekniske ændringsforslag.
 • Politiske ændringsforslag.
 • Øvrige ændringsforslag.
 
Administrationens tekniske ændringsforslag
De tekniske ændringer er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 10. september 2008. De tekniske ændringer vedrører nye skøn, nye KB-beslutninger, ny lovgivning, fejl og budgetneutrale omplaceringer.

Politiske ændringsforslag
Der er fremsat politiske ændringsforslag fra grupperne:
A, B, C, F, O, V og Ø (forlig)

Øvrige ændringer
Kirken har indmeldt tal, som betyder, at kirkeskatten kan fastsættes uændret til 0,72 procent.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller:
 1. at budgetforslag 2009 (2010-2012) med de af administrationen stillede tekniske og øvrige ændringer godkendes, jf. afstemningshæftet,
   
 2. at der vælges det statsgaranterede grundlag for skatter, tilskud og udligning i 2009, jf. afstemningshæftets punkt 237,
   
 3. at der tages stilling til de politiske ændringsforslag til budgetforslag 2009 (2010-2012) og kassebeholdningen, jf. afstemningshæftet,
   
 4. at taksterne for forsyningsvirksomhederne fastsættes, så Velfærdsministeriets regler for mellemværender med kommunen efterleves. For vand og spildevand forudsættes dog selskabsgørelse fra 2009, hvorfor taksterne på disse områder udelukkende er pris- og lønfremskrevet i budget 2009,
   
 5. at kirkeskatten for 2009 fastsættes til 0,72 procent, og
   
 6. at de afsatte rådighedsbeløb på 72.904.569 kr. i 2009 til gennemførelse af udskudte allerede frigivne anlægsprojekter fra 2008 frigives. Anlægsprojekterne fremgår af bilag 4.
  

Beslutning

Budgetforslag 2009 – budgetoverslagsår 2010-2012 fremsendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 7. oktober 2008 jfr. afstemningshæftet.

Diverse


Bilag: Afstemningshæfte


Sag nr. 278

Sagens kerne

Klik her for at se afstemningshæftet

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK