Social- og Sundhedsudvalget

15-01-2008

Sager 1 - 4

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Beslutning

Taget til efterretning

Visitation til pladser på plejehjem 2007
Sag nr. 2

Sagens kerne

Oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.11.2007 – 20.12.2007.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Projekt "Børnenes og ungdommens kraftcenter" - et nålestiksprojekt i Kærene og Bybjerget i Rødovre Kommune
Sag nr. 3

Sagens kerne

Boligorganisationerne KAB (tidligere AKB), AAB, RAB og Lejerbo i Kærene/Bybjerget har fået forhåndstilsagn fra Landsbyggefonden om en støtteramme på 1.968.750 kr. til sociale aktiviteter.

En eventuel bevilling af beløbet er afhængig af en yderligere lokal medfinansiering på 656.250 kr., samt at kommunen anbefaler ansøgningen.
De nævnte boligorganisationer har i samarbejde med Forvaltningen udarbejdet ansøgning til projektet, der har som hovedformål at inddrage børn og unge i beslutningsprocesserne i området.

Boligorganisationerne dækker den lokale medfinansiering med ca. 450.000 kr. medens Kommunen bidrager med projektstyring, konsulentbistand m.v. til en værdi af ca. 210.000 kr. i projektperioden 2008 – 2010.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
   
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  
at Rødovre Kommune overfor Landsbyggefonden anbefaler den foreliggende ansøgning.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 4

Beslutning

Møde med SeniorRådet den 13. maj 2008 og 12. august 2008 ( kun budget sammen med FU fra Handicaprådet) og 11. november 2008.