Social- og Sundhedsudvalget

11-11-2008

Sager 106 - 110

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 106

Beslutning

Taget til efterretning

Kvartalsvis fremlæggelse af oversigt over visitation til pladser på plejehjem
Sag nr. 107

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger én gang i kvartalet oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem. Visitationsudvalgets beslutninger, samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.07.2008 – 20.10.2008.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Puljeansøgning til Velfærdsministeriet om: Samtale- og netværksgruppe for plejeanbragte børn og unge i Rødovre, Lyngby-Tårbæk, Gentofte og Gladsaxe kommuner
Sag nr. 108

Sagens kerne

Rødovre Kommunes familiepleje har i samarbejde med familieplejerne i Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Tårbæk Kommuner udfærdiget en ansøgning til Velfærdsministeriets satspulje 2008.

Der søges om midler til oprettelse af fire netværksgrupper for anbragte børn og unge til et treårigt forløb fra 2009.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at ansøgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Godkendelse af private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere
Sag nr. 109

Sagens kerne

Forvaltningen har udarbejdet en procedure for godkendelse af private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere beliggende i Rødovre Kommune.

Baggrunden for udarbejdelsen er, at ansvaret for godkendelse pr. 1. januar 2007 overgik til kommunerne.

Godkendelsesproceduren indeholder, dels en manual for behandling af ansøgning om godkendelse af henholdsvis private opholdssteder og private bo- eller behandlingstilbud, dels af en vejledning til borgere, virksomheder m.fl., der ansøger om godkendelse.

Derudover indgår et aftaledokument vedrørende henholdsvis private opholdssteder og private bo- eller behandlingstilbud.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at proceduren godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 110

Beslutning

Intet