Social- og Sundhedsudvalget

15-05-2007

Sager 35 - 38

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 35

Sagens kerne

Oversigt fremlagt

Beslutning

Taget til efterretning

Visitation til pladser på plejehjem 2007
Sag nr. 36

Sagens kerne

Oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.03.2007 – 20.04.2007.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Dorthe Mariehjemmet - Budget og regnskab 2006
Sag nr. 37

Sagens kerne

Fremlæggelse af driftsregnskab og status samt revisionsberetning for Dorthe Mariehjemmet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at regnskabet med tilhørende revisionsberetning for året 2006 godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt (Til Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 38

Beslutning

Intet