Social- og Sundhedsudvalget

13-01-2009

Sager 1 - 5

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Beslutning

Taget til efterretning

Hjemmeplejens fremtidige organisering
Sag nr. 2

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har i efteråret påbegyndt en omorganisering af Hjemmeplejen.
Formålet med omorganiseringen er at skabe en entydig ledelse af Hjemmeplejen ved at etablere én samlet enhed. Derudover skal den nye organisering styrke de administrative funktioner, herunder sikre fokus på økonomistyring, skabe større fleksibilitet og bæredygtighed i lokalgrupperne samt styrke gruppelederfunktionen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at orienteringen om omorganiseringen af Hjemmeplejen tages til efteretning

Beslutning

Taget til efterretning

Høring: Region Hovedstadens "Plan for den ældre medicinske patient"
Sag nr. 3

Sagens kerne

Region Hovedstaden har udarbejdet høringsudkast til ”Plan for den ældre medicinske patient”
I forlængelse af hospitals- og psykiatriplanerne har Regionsrådet ønsket at sætte fokus på det medicinske område.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at forsalg til høringssvar til ”Plan for den ældre medicinske patient” godkendes

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Ankestyrelses praksisundersøgelse om efterregulering af boligstøtte.
Sag nr. 4

Sagens kerne

Ankestyrelsen har gennemført praksisundersøgelse på sager om efterregulering af boligstøtte. Rødovre Kommune har indsendt 10 sager, som alle har været korrekte. Generelt roser ankestyrelsen kommunernes behandling af sagerne.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at Ankestyrelsens rapport tages til efterretning

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 5

Beslutning

Intet