Kommunalbestyrelsen

04-09-2007

Sager 138 (ØU 136/07) - 139

Fold alle ud

Budgetforslag 2008 - budgetoverslagsår 2009-2011
Sag nr. 138 (ØU 136/07)

Sagens kerne

Økonomiudvalget godkendte den 21. februar 2007 Generelle retningslinier og tidsplan for udarbejdelsen af budgetoplæg 2008 – overslagsår 2009-2011.

Af disse retningslinier fremgår det, at administrationen fremlægger et budgetoplæg der er i balance til Økonomiudvalget i juni-møde-rækken, i overensstemmelse med de vedtagne retningslinier. Budgetforslaget fremlægges hermed.

Direktionen indstiller,

at Budgetforslag 2008 (2009-2011) fremsendes til 1. behandling.

Økonomiudvalget:

Budgetforslag 2008 med overslagsårene 2009-2011 fremsendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Budgetforslaget henvist til 2. behandling i Økonomiudvalget den 3.10.2007 og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen den 9.10.2007.

Diverse
Sag nr. 139

Beslutning

Taget til efterretning.