Kommunalbestyrelsen

08-09-2009

Sager 142 (ØU 164/09) - 143

Fold alle ud

Budgetforslag 2010 - budgetoverslagsår 2011-2013
Sag nr. 142 (ØU 164/09)

Sagens kerne

Økonomiudvalget godkendte den 18. februar 2009 Generelle retningslinier og tidsplan for udarbejdelsen af budgetoplæg 2010 – overslagsår 2011-2013.

Af disse retningslinier fremgår det, at administrationen fremlægger et budgetoplæg, der er i balance, til Økonomiudvalget i juni-møde-rækken, i overensstemmelse med de vedtagne retningslinier. Budgetforslaget fremlægges hermed.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,


at Budgetforslag 2010 (2011-2013) fremsendes til 1. behandling.

Økonomiudvalget:

Budgetforslag 2010 med overslagsårene 2010-2013 fremsendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 8. september 2009, idet afleveringsfristen for de politiske partier ændres til mandag den 21. september 2009 kl. 12.00.

Beslutning

Budgetforslaget henvist til 2. behandling i Økonomiudvalget den 30.09.2009 og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen den 6.10.2009.

Diverse
Sag nr. 143

Beslutning

Taget til efterretning.