Beskæftigelsesudvalget

12-02-2008

Sager 1 - 8

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Beslutning

Taget til efterretning

Kvartalsstatistik 4. kvartal for Rødovre Jobcenter
Sag nr. 2

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed Kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter for 4. kvartal 2007, samt Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjællands Kvartalsstatistik for 3. kvartal. Desuden fremlægges Beskæftelsesregionens analyse af sygefraværet i Østdanmark.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  
 1. at Kvartalsstatistikken for Rødovre Jobcenter 4 kvartal tages til efterretning
    
 2. at Beskæftigelsesregionens nøgletalsrapport for 3 kvartal tages til efterretning
     
 3. at Beskæftigelsesregionens analyse af sygefraværet i Østdanmark tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Redegørelse 2007 for Integrationsrådets arbejde
Sag nr. 3

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2007.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Aftalestyring for enhederne på Jobcenterområdet 2008
Sag nr. 4

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.

Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået på Social- og Sundhedsområdet.

Direktionen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Aftalestyring for enhederne på Social- og Psykiatriområdet 2008
Sag nr. 5

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.

Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået på Social- og Sundhedsområdet.

Direktionen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Aftalestyring for enhederne på Administrationsområdet 2008
Sag nr. 6

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.

Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået på Social- og Sundhedsområdet.

Direktionen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Rødovre Kommunes Sundhedspolitik: Status 2007 og Handleplan 2008
Sag nr. 7

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2006 (sag nr. 176) Rødovre Kommunes Sundhedspolitik som forberedelse til kommunernes øgede ansvar for den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme.

Den 19. december 2006 blev Handleplan for Sundhedspolitikken 2007 vedtaget i Kommunalbestyrelsen (sag nr. 204).

Første år med Sundhedspolitikken er gået, og der fremlægges en status for Handleplan 2007.

Samtidig er der udarbejdet forslag til Handleplan 2008, hvor de prioriterede indsatser er skitseret.
  
Sagen forelægges samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvlaget.
  
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  
 1. at status for Handleplan 2007 tages til efterretning
    
 2. at Handleplan for Sundhedspolitikken 2008 godkendes

Diverse
Sag nr. 8

Beslutning

Intet