Beskæftigelsesudvalget

15-04-2008

Sager 14 - 17

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 14

Beslutning

Intet

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske mål og indsatsområder for 2009 samt proces og tidsplan for udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2009.
Sag nr. 15

Sagens kerne

Ifølge lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats udmelder Beskæftigelsesministeren årlige beskæftigelsespolitiske mål og indsatsområder og Rødovre Jobcenter skal udarbejde en årlig Beskæftigelsesplan.

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske mål og indsatsområder for 2009 samt proces og tidsplan for udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2009.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:
  1. at Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske mål og indsatsområder for 2009 tages til efterretning
        
  2. at proces og tidsplan for udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2009 godkendes.

Beslutning

Ad 1) Taget til efterretning Ad 2) Godkendt

Resultatrevision 2007
Sag nr. 16

Sagens kerne

Ifølge lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal Rødovre Jobcenter udarbejde en årlig Resultatrevision.

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed Resultatrevision 2007 og en redegørelse for indhold, proces og tidsplan i forbindelse med Resultatrevision 2007.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:

at Resultatrevision 2007 og redegørelsen for indhold, proces og tidsplan i forbindelse med Resultatrevision 2007 anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 17

Beslutning

Intet