Beskæftigelsesudvalget

10-06-2008

Sager 26 - 30

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 26

Beslutning

Taget til efterretning

Statusoversigt juni 2008: Udviklingsprojekter i Rødovre Jobcenter
Sag nr. 27

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger en redegørelse for igangværende og kommende udviklingsprojekter i Rødovre Jobcenter.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at redegørelsen for udviklingsprojekter i Rødovre Jobcenter tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Endelig godkendelse af Resultatrevision 2007
Sag nr. 28

Sagens kerne

Ifølge lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal Rødovre Jobcenter udarbejde en årlig Resultatrevision. Resultatrevisionen skal sendes i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Kommunalbestyrelsen behandlede resultatrevisionen på møde d. 29. april (sag nr. 116), hvorefter den blev sendt i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed Resultatrevision 2007 til endelig godkendelse efter høring.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at Resultatrevision 2007 endelig godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Kommuneplan 2010 - 2022. Program og tidsplan
Sag nr. 29

Sagens kerne

Vedtagelse af program og detaljeret tidsplan for arbejdet med Kommuneplan 2010 - 2022.

Programmet beskriver kort kommuneplanlægningens rolle i Rødovre Kommune, kommuneplanens overordnede opbygning og nye indhold, en detaljeret tidsplan samt organisering af arbejdet.

Sagen behandles samtidigt i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,


at program og detaljeret tidsplan for udarbejdelse af Kommuneplan 2010 - 2022 godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 30

Beslutning

Intet