Beskæftigelsesudvalget

12-08-2008

Sager 31 - 36

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 31

Beslutning

Taget til efterretning

Budgetforslag 2009 - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 32

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2009, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 20. august 2008.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Redegørelse til Beskæftigelsesregionen om de revalideringstilbud, som amtskommunerne drev indtil 1. januar 2007
Sag nr. 33

Sagens kerne

Rødovre Kommune skal gøre rede for kommunens brug af revalideringstilbud på tidligere amtslige revalideringsinstitutioner i 2007 og 2008 samt forudsige behovet for revalideringspladser i 2009. Redegørelsen er vedlagt sagen som bilag.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 
at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter for 2. kvartal 2008
Sag nr. 34

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed Kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter for 2. kvartal 2008 og Nøgletalsrapport fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland for 1. kvartal 2008.
  
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at Kvartalsstatistikken for Rødovre Jobcenter for 2. kvartal 2008 tages til efterretning.
       
  2. at Nøgletalsrapporten fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Implementering af handicappolitikken
Sag nr. 35

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. marts 2008 (sag nr. 78), at sende forslag til implementering af handicappolitikken til høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Specialbørn Rødovre.

Høringssvarene har ikke resulteret i forslag til ændringer i forhold til indholdet i implementeringsplanen, der er beskrevet i det oprindelige forslag. Specialbørn Rødovre stillede sig til rådighed til følgegruppen, og følgegruppen suppleres derfor med en repræsentant fra Specialbørn Rødovre.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  
at forslag til implementering af handicappolitikken godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 36

Beslutning

Intet

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK