Beskæftigelsesudvalget

16-09-2008

Sager 37 - 40

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 37

Beslutning

Taget til efterretning

Beskæftigelsesplan 2009
Sag nr. 38

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed Beskæftigelsesplan 2009 for Rødovre Jobcenter til endelig godkendelse.

Beskæftigelsesudvalget behandlede udkast til Beskæftigelsesplan 2009 på mødet den 13. maj 2008 (sag nr. 20).

Beskæftigelsesplanen har været i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at Beskæftigelsesplan 2009 for Rødovre Jobcenter endelig godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Status på sygedagpengeområdet i Østdanmark
Sag nr. 39

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger rapporten ”Status på sygedagpengeområdet i Østdanmark” fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at rapporten ”Status på sygedagpengeområdet i Østdanmark” fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Diverse
Sag nr. 40

Beslutning

Intet